Tilbageblik på seminar 2017

Tilbageblik på seminar 2017

Olga Runciman fortalte levende og inspirerende om recovery og om at mange i dag føler sig presset til at blive raske i den sammenhæng. Olga oplever at dokumentationspligten pga. It er øget og foregår på kontorer fjernt fra borgeren. Det er en tidskrævende proces og kan være svær at overskue, hvorfor det altid vil være hensigtsmæssigt at dokumentere sammen med borgeren. Dokumentation opleves til tider at skabe distance til brugeren.

Laust Westtoft er sekretærchef hos LOS (www.los.dk) og fortalte om landsorganisationen og hvordan den støtter og hjælper private tilbud. De oplever der generelt bliver dokumenteret mindre i det private end i det offentlige.

Knud Kristensen fra Sind fortalte bl.a. om den del af dokumentation der bl.a. kan øge retssikkerheden for psykiatriske patienter, og at socialrådgivere angiveligt bruger op til 80 % af deres tid på dokumentation, hvilket er helt ude af proportioner.

Professor i pædagogik Hans Henrik Knoop oplagde forskningsmæssige og veldokumenterede inputs som socialpsykiatrimedarbejdere skal have for øje. Og som ledere kan formidle opad i systemet, så vi ikke får beslutninger oppefra som underminerer vores faglighed.

Han betonede vigtigheden i at have fokus på borgeren og kontakten, frem for for at leve op til politiske fordringer og kursændringer. Man har pligt til at sige fra overfor det som ikke giver mening.

Et gruppearbejde gav deltagerne i seminariet mulighed for at give grønne, gule og røde kort til deres respektive arbejdspladser – en slags ”mini APV”

Oplevelser med stress

Pernille Rosenkrantz Theil (A) fortalte om sine oplevelser med selv at gå ned med stress og hvor indgribende det er ikke at kunne og ville det man plejer. Hvor skræmmende det er ikke at vide om man nogensinde bliver sig selv.

At det er en periode hvor man ikke kan række ud efter hjælp, og hvor apatien let kan gå over i decideret depression. Det er vigtigt at omgivelserne støtter og hjælper. Selvbestemmelse og kontrolbehov skal respekteres. Krav og fordringer dur ikke.

Pernille forsøger politisk at få gennemført ændringer i administrationsgange, så systemet ikke tvinger borgeren ud i belastende krav om sygefraværssamtaler og anden kontakt, man ikke magter.  Hun oplever stor uvidenhed om emnet og vil fortsat arbejde for oplysning og aftabuisering.

Læge Andreas Hoff, forsker og vordende psykiater underholdt fredag formiddag. Han arbejder i team med bl.a. Merete Nordentoft og Lene Eplov. De ønsker via deres forskning at nuancere billedet af den psykiatriske patient og få indført lettere procedurer og større sammenhæng i behandlingerne. Han fortalte om hvordan stress påvirker mennesket og gør det svært at overskue og planlægge dagligdagen.

Det er yderst sjældent dokumentation hjælper og helbreder men godt så patienten ikke skal gentage sig selv igen og igen. Dokumentation er skabt for at sikre kvaliteten og overgange i indsatsen omkring borgeren, men vigtigt at der siges fra hvis dokumentationsomfanget begynder at ødelægge kerneydelsen.

Ovenstående er forfattet med god hjælp fra Andrea og Inge fra LAP

Jørn Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.