Oplægsholdere 2024

I 2024 har vi snart fornøjelsen af at kunne præsentere følgende oplægsholdere:

Andreas Hoff

Lær at forstå psykisk sygdom på en helt anden måde

Andreas Hoff er speciallæge i psykiatri siden 2019, og driver en psykiatrisk speciallægepraksis i region hovedstaden. Derudover har han forsket i sammenhængen mellem psykiske lidelser og sygefravær, men henblik på hvordan man kan hjælpe mennesker til at være på arbejdsmarkedet.

Derudover er Andreas forfatter og har været med til at skrive bogen “100 myter om sundhed og sygdom”, og har i ti år haft som hobby at bijobbe som komiker. Sidstnævnte plejer at smitte af i hans måde at undervise på.

Andreas vil fortælle om hvordan man kan forstå psykisk lidelse ud fra en evolutionsbiologisk tilgang, som giver os mulighed for at rumme at forstå psykisk sygdom på en helt anden måde end de klassiske diagnoser gør. Diagnoser er gode værktøjer, eller måske bare de for tiden mindst dårlige, til at pege på lægelige behandlinger, men forståelsen af årsager skal findes et helt andet sted, og det er nødvendigt for at have et sundt liv i psykiatrien.

www.andreashoff.dk 

Andreas Hoff

Thomas Breinholt

Kan man tænke sig rask?

Kan man tænke sig rask? Og kan man – omvendt – tænke sig syg? Kan man ved at ændre sin bevidsthed lindre og måske endda helbrede sygdomme og lidelser? Og hvis ja, hvordan aktiverer man så sine selvhelbredende kræfter? Thomas Breinholt har brugt år på at udforske disse spørgsmål og har bl.a. interviewet mere end 40 fremtrædende forskere i hele verden indenfor forskningen i sammenhængen mellem vores sind og vores krop.

Hvad sker der egentlig, når folk får en placebopille og pludselig ikke længere har ondt i ryggen? Hvad er årsagen til, at vores hjerte-kar-system tager skade af at have konfliktfyldte ægteskaber? Hvorfor er ensomhed dræbende? Hvor meget betyder barndomstraumer eller vores plads i arbejds- og samfundshierarkiet for udvikling af sygdom?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, Thomas Breinholt giver svar på. Derudover kan I glæde jer til at få forskningsbaserede bud på, hvad vi selv kan gøre for at aktivere de selvhelbredende kræfter inden i os.

Få indsigt i den fascinerende forbindelse mellem krop og sind, når TV2’s fakta- og dokumentarchef, Thomas Breinholt, udforsker spørgsmålet om vi kan tænke os raske.

Foto: Henrik Ohsten
Foto: Henrik Ohsten

Thomas Breinholt

Troels W. Kjær

Sådan holder jeg hjernen skarp

Hjerneforsker og speciallæge Troels W. Kjær fortæller med udgangspunkt i sin bøger “Knivskarp – fra normal til genial på 6 uger”, “Hjernestarter” og “Klæbehjerne – bliv bedre til at huske” om hjernetræning, der forbedrer hukommelsen, koncentrationsevnen og overblikket. Skuespiller Mikael Birkkjær har været gennem “hjernevasken” og oplever, at han er blevet meget bedre til at interessere sig for andre mennesker. Vi afprøver metoder, der optimerer hjernen, på os selv, mhp at opnå bedre hukommelse, stærkere koncentrationsevne og større overblik.

Der er 4 indsatsområder, hvis man vil holde hjernen i topform. Det er vigtigt at træne hjernen, men det er også vigtigt at træne kroppen, at holde pauser og spise sundt. Vi ser på hvorfor og hvordan man kan arbejde med dette. Troels løfter sløret for nogle af de seneste videnskabelige fund, som fremgår af bogen “Løb din hjerne stærk”, som han skriver på i øjeblikket.

Medlemmerne i Interessegruppen For Socialpsykiatrimedarbejdere støder formentlig ofte på nogle af disse indsatsområder ikke bare hos sig selv, men også hos klienterne. Principperne er de samme for alle, men nogle gange har man brug for særlige indsatser. Og husk hjernetræning fungerer bedst hvis vi bliver udfordret.

Medbring et par stykker papir og kuglepen/blyant.

Troels-W.-Kjær-web

Troels W. Kjær

Lisbeth Crafack

Idræt for sindet

Det valgte tema for seminaret ligger godt i tråd tankerne bag indsatserne i Idræt for sindet – et initiativ som stille, roligt og stabilt har udviklet sig siden den første IFS forening IFK98,  blev stiftet i Københavns kommune. Bag initiativet står specialforbundet med Dansk Arbejder Idrætsforbund, DAI  og Danmarks Idrætsforbund, DIF.

styrker recovery, inddragelse og inklusion, og giver overskud både menneskeligt og økonomisk. DAI arbejder målrettet for at skabe de bedst mulige rammer for idrætten og foreningslivet i kommunerne, for netop at give psykisk sårbare muligheder for et bedre liv.

Der er ingen tvivl om de mange fysiologiske sundhedseffekter, som følger med en aktiv hverdag, lige så vigtigt er de sociale fællesskaber, der naturligt opstår, når man er medlem i en idrætsforeningen. Idræt for sindet foreninger er baseret på peers og frivillighed.

Som psykisk sårbar er man ofte udfordret af social isolation, og man er udfordret af, at mange ting i ens liv ikke er lykkedes, og så er man ofte udfordret af dårlig fysisk helbred. Så det at kunne vinde noget på alle de tre områder i en idrætsforening er ekstrem vigtigt”. Nordentoft, Merete, Professor i psykiatri ved Københavns universitet.

Lisbeth Crafack

Johanne Bratbo

Erfaringer med at skabe et liv med mening – selvom psykiske udfordringer er et livsvilkår

I en samtale med to ambassadører fra Landsindsatsen EN AF OS får vi personlige fortællinger om, hvordan man igen kan tro på en fremtid med mulighed for at være aktivt med i fællesskaber og samfundet, finde meningsfuld beskæftigelse og få lov til at bruge sine kompetencer og menneskelige evner på trods af at psykiske lidelser i perioder definerer hele ens hverdag og verden.

Samtalens tovholder er psykolog Johanne Bratbo, projektleder på den nationale afstigmatiseringsindsats EN AF OS fra 2011-2020 og før da centerleder i Videnscenter for Socialpsykiatri fra 2022-2010. Nu pensionist men stadig dedikeret – og aktiv i formidling af etik til psykologer som formand for Dansk Psykolog Forenings Komite for etik og undervisning for psykologistuderende på Københavns Universitet.

http://www.en-af-os.dk/

Johanne Bratbo

Henrik Rindom

Hvordan bør vi arbejde med sindslidendes rusmiddelafhængighed?

Henrik Rindom er psykiater og har i 35 år beskæftiget sig med rusmidler.

Dagens foredrag vil omhandle, hvad der sker i hjernen, når vi bliver afhængige af rusmidlerne, og hvorfor det er så svært at komme ud af rusmiddelafhængigheden. Når det kombineres med, hvordan rusmidler og antipsykotisk medicin spiller sammen, har vi en rigtig dårlig cocktail. Med denne indsigt vil jeg komme ind på, hvordan vi bør arbejde med den sindslidendes rusmiddelafhængighed, som er vigtigt for et liv med mening og forhåbentlig fremme en sundere psykiatri.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk  henviser til ved søgning på “Rusmidlernes biologi” skrevet af Henrik Rindom der er frit tilgængeligt.

Henrik Rindom

Sofie Kragh-Müller og Sidsel Busch

Hvordan kan litteratur og skrivekunst bidrage til trivsel og mental sundhed?

Sofie Kragh-Müller er forfatter og stifter af Forfatterskolen PS! for psykisk sårbare. Skolen tilbyder forløb, hvor man i et trygt og åbent rum arbejder med litteratur og skrivekunst. Fokus er på det at praktisere litteratur, og selvom det ikke er terapi, oplever eleverne, at deltagelse i skolens aktiviteter hjælper dem til at tackle problemer og få det bedre.

Sidsel Busch er antropolog, ph.d. i Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i Region Hovedstadens Psykiatri. Kompetencecenteret er en selvstændig forskningsenhed, som arbejder for at mennesker, der slås med både psykisk lidelse og rusmiddelproblematikker, får bedre hjælp.

I 3 år har Sidsel fulgt og beskrevet et mobilt skriveværksted, som Forfatterskolen PS! har kørt i den etablerede behandlingspsykiatri. Sidsel har også fulgt patienter, der efter længerevarende indlæggelser er blevet elever på Forfatterskolen PS! Det er livsforandrende at have noget at stå op til, siger de.
I oplægget fortæller Sidsel om litteraturens styrkende og healende potentialer – set fra psykiatribrugeres perspektiv. Hvordan arbejdet med litteratur og skrivekunst virker positivt ind på symptomer, trivsel, trang (efter rusmidler) og øger evnen til at opleve sig selv mere positivt. Og hvordan fx elevrollen på en skriveskole giver en god hverdag, en følelse af at høre til og håb og mod på fremtiden.

Mange psykiatribrugere lever med en grundfølelse af ikke at høre til i samfundet. Af at være forkert, uværdig, det sorte får. Eleverne på Forfatterskolen PS! fortæller, at rollen som elev på skolen giver et modspil til det. Fra den skønlitterære forfatters perspektiv fortæller Sofie om ’eksistentiel genoptræning’ og hvordan kreativitet kan bruges som ressource til at løse problemer og skabe nye livsmuligheder.

Glæd dig til et nærværende oplæg, der inspirerer til at arbejde med kunst i psykiatrien og indtænke civilsamfund som en del af den indsats, psykiatrien tilbyder.

https://www.psykiatri-regionh.dk/dobbeltdiagnoser

https://forfatterskolenps.dk/

Det vil være muligt at købe faglitteratur til seminarpris
I bogen har 10 brugere har været med til at skrive et af kapitlerne. En bærende pointe fra brugerne: “At de giver udtryk for ønsket at have noget at stå op til…….”
sofie-ifs
sidsel-ifs

Sofie Kragh-Müller og Sidsel Busch

Lise Faurschou Hastrup

Mennesker og madvaner. Uden ordentlig mad og drikke duer heltinden ikke!

Med en humoristisk vinkel holder Lise Faurschou Hastrup et seriøst oplæg om mennesker og madvaner:

  • om hjernens livretter
  • om at spise sig til bedre humør
  • om sammenhængen mellem blodsukkerbalance og verdensfred
  • om lightprodukter og snyde-yoghurt
  • om forskellen på det livsnødvendige fedt, – og det der bare feder
  • om det der sker i tarmen – og på toilettet!
  • OG om den økologiske appelsin i turbanen, – ikke mindst.

Alt sammen serveret med historier fra det virkelige liv.

Deltagerne får sjove og letforståelige forklaringer, som man kan tage med sig og bruge i det daglige arbejde med mad og måltider. Lise Faurschou Hastrup er madvejleder, foredragsholder/underviser og har arbejdet med dette siden 1994. Se lisef.dk. Nu fungerer Lise som leder og kok på Tuskær, Kulinarisk Kunst- og Kulturcenter. Se tuskaer.dk

Forfatter til Inspirationsbogen “Mageløse Måltider” Det vil være muligt at købe en af Lises bøger på Seminaret.

Lise Faurschou Hastrup

Print Friendly, PDF & Email