Lars Hugo Sørensen

Lars Hugo Sørensen
cand.pæd.psych.
http://www.larshugo.dk

Mental sundhed i relationsarbejde og /eller psykisk krævende situationer.

Vi har i en årrække være i “kroppens tidsalder”, vi er alle optaget af at holde os i form og undgå livsstilssygdomme som diabetes og hjerte/kar sygdomme mm. Samtidig er en del af den praksis der har med psykisk trivsel stadig enten belagt med skepsis eller decideret tabu eller stigmatisering.

Psykisk belastning eller psykisk sygdom ses som en personlig og sat på spidsen selvforskyldt brist, eller en mangel på de, efterhånden allestedsnærværende begreber, modstandskraft og robusthed. Begreber, som allerede er genstand for krav fra ledere og omverden, som udbydes som kursusforløb for at man som person kan råde bod på sin “mangel”.

Dagens oplæg og fokusarbejde sætter fokus på mental trivsel ud fra en grundforståelse, der tager afsæt i det alment menneskelige og ser mental belastning og arbejdet med mental trivsel, som en naturlig og vigtig del, både af det almindelige liv og i særdeleshed i fag, hvor man bruger sin per-sonlige og mentale kapacitet, altså det vi kunne kalde relationsfag. Det være sig pædagogik, sund-hedsfag, terapeutiske relationer mm.

Dagen vil være en vekselvirkning mellem, praksisnære oplæg, samt træning og refleksion. Dette kan ske både individuelt og i mindre grupper.

Print Friendly, PDF & Email