Oplægsholdere 2019

I 2019 har vi fornøjelsen af at kunne præsentere følgende oplægsholdere:

Årets tema i 2019: 

Den nuancerede vej til mental sundhed

Hvordan styrkes håbet, og hvad giver mening?

Hvad gør vi allerede godt og kan vi gøre det bedre?

Henrik Rindom

Henrik Rindom vil tale om udvikling af samarbejdet mellem psykiatrien og socialpsykiatrien vedr. den enkelte borger. I psykiatrien er der ofte begrænset tid til den enkelte i forhold til beslutninger.

I socialpsykiatrien er der som regel en længerevarende kontakt og et mere indgående kendskab til borgeren.

Henrik Rindom vil komme med tanker / forslag til hvordan vi kan udvikle samarbejdet og komme en problemløsning nærmere.

Henrik Rindom

larshugosoerensen

Lars Hugo Sørensen
cand.pæd.psych.
http://www.larshugo.dk

Lars Hugo Sørensen

Mental sundhed i relationsarbejde og /eller psykisk krævende situationer.

Vi har i en årrække være i “kroppens tidsalder”, vi er alle optaget af at holde os i form og undgå livsstilssygdomme som diabetes og hjerte/kar sygdomme mm. Samtidig er en del af den praksis der har med psykisk trivsel stadig enten belagt med skepsis eller decideret tabu eller stigmatisering.
Psykisk belastning eller psykisk sygdom ses som en personlig og sat på spidsen selvforskyldt brist, eller en mangel på de, efterhånden allestedsnærværende begreber, modstandskraft og robusthed. Begreber, som allerede er genstand for krav fra ledere og omverden, som udbydes som kursusforløb for at man som person kan råde bod på sin “mangel”.
Dagens oplæg og fokusarbejde sætter fokus på mental trivsel ud fra en grundforståelse, der tager afsæt i det alment menneskelige og ser mental belastning og arbejdet med mental trivsel, som en naturlig og vigtig del, både af det almindelige liv og i særdeleshed i fag, hvor man bruger sin per-sonlige og mentale kapacitet, altså det vi kunne kalde relationsfag. Det være sig pædagogik, sund-hedsfag, terapeutiske relationer mm.

Dagen vil være en vekselvirkning mellem, praksisnære oplæg, samt træning og refleksion. Dette kan ske både individuelt og i mindre grupper.

Allan René Olesen

”Trivsel er når du ikke kan få øje på en idiot i miles omkreds”J

Glæd dig til et skarpt skud fra hoften, om at vælge indstilling og virkeliggøre profetien om at det vi leder efter, det finder vi……

Med et hjerteligt engagement og sprudlende formidling, tager Allan jer med ind i gribende, humoristiske, genkendelige og nærværende beretninger om passioneret selvdisciplin i vores alles hektiske og foranderlige hverdag. Udgangspunktet er, at al bevægelse nødvendigvis må starte indefra. Det handler om den enkelte og dennes muligheder for at drage indflydelse på egen og andres trivsel.

Hvordan skaber vi et stærkt sammenhold, som efterlader frihed til forskellighed? Hvordan sikrer vi at den enkelte tager ansvar for fællesskab og sammenhold, og at fællesskabet tager hånd om den enkelte? Via karikerede historier og tankevækkende pointer brænder budskaberne igennem på en humoristisk facon, der med garanti efterlader jer inspirerede og forløst af genkendelsens smittende latter.

Kom og oplev et forrygende humoristisk oplæg uden en idiot i miles omkreds.

Allan René Olesen
www.addfocus.dk

Poul Nyrup Rasmussen
www.psykisksaarbar.dk

Poul Nyrup Rasmussen

Brug livet. Det handler om at bruge livet. Om at være med til at forandre verden. I dag bruger jeg blandt andet min energi på at arbejde som protektor for Det Sociale Netværk.

Arbejdet for at styrke psykisk sårbare, pårørende og personalets muligheder for sammen at skabe mere åbenhed og bedre forhold for psykiatrien i Danmark har drevet Poul Nyrup til at skabe foreningen Det Sociale Netværk, hvor han er protektor.

Klavs Serup Rasmussen

Udbredelsen af PEERS i Danmark og internationalt afspejler behovet for et andet samarbejde og fokus med borgerne.

Hør om de seneste erfaringer fra den landsdækkende afprøvning af PEERS fra Klavs Serup Rasmussen, der har været med til at introducere PEERS i Danmark og helt tæt på når kommuner og regioner har ansat PEERS.

Klavs Serup Rasmussen har selv brugererfaring og er chefkonsulent i Det Sociale Netværk.

Klavs Serup Rasmussen
www.detsocialenetvaerk.dk

Sebastian Dorset
sebastiandorset.dk

Sebastian Dorset

Sebastian Dorset er uddannet journalist og arbejder som standup komiker. Sebastian har selv lidt af depression og har flere gange i sit liv været forfulgt af ensomhed og indre dæmoner. Han leverer et personligt og humoristisk syn på, hvordan man graver sig ned i et hul, og hvordan man kommer op af hullet igen. Det er en til tider stærk og meget malerisk beskrivelse af hans familiære og kulturelle baggrund, der på trods af sit alvorlige indhold bliver leveret med stor indføling og humor.

Musikalsk underholdning: Ole Warburg

Musik er igennem mere end tyve år og i mange forskellige musikalske sammenhænge mit hovederhverv.

Musikken leveres typisk til cafe, restaurant, byfester, værtshuse o.l. der sammen med privatkunder er hovedgrundlaget.

Dinner-repertoiret fremføres med hovedvægt på akustisk guitar og vokal (cafe stemning). Dansemusikken tilføres udover guitar, mundharpe og vokal, backing i form af bas og trommer.

Repertoiret spænder fra de sidste nye hits over rock´n roll, country, danske og udenlandske evergreens, men med hovedvægt på swingende og glad pop og rock.

www.rburg.dk

Print Friendly, PDF & Email