Generalforsamling 2016

Generalforsamling onsdag den 16. marts år 2016

På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende dagsorden jævnfør vedtægterne § 9

  1. Valg af ordstyrer / referent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår
  3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning.
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Indkomne forslag sendes til bestyrelsen senest 9. marts 2016

Venligst

På bestyrelsens vegne

Frank Hulgaard

Formand

Print Friendly, PDF & Email