Referat IFS møde 11.05.2007 på Saxenhøj i Sakskøbing, Lolland

Tilstede: Mogens, Karen, Iver, Arne, Frank og Kristina.

Afbud: Lone og Jørn

Punkt 1. Teamleder Lis Højlund gav en indsigt i socialpsykiatrien i Guldborgssund kommune samt et kort historisk rids over Saxenhøj hvor vi afholdt mødet.

Punkt 2. Evaluering af seminar 2007.

Som udgangspunkt var vi enige om at det var et godt seminar med gode indlæg. Omkring 67 deltog på seminaret, hvilket gjorde at det var svært at få til at løbe rundt rent økonomisk. Vi vurdere at flere faktorer gør sig gældende i forhold til den manglende tilslutning, men at kommunesammenlægningerne er en vigtig faktor. En anden opmærksomhed vi har, er i forhold til når vi vælger seminar emne. Vi skal være på forkant med emnet, så at det ikke når at være ”udpint” når vi når frem til året efter. Frank har i den forbindelse talt med Johanne fra Videncentret

Vi blev enige om, at booking stadig foregår over Frank. To fra arbejdsgruppen står for uddeling af nøgler udfra den liste der er blevet lavet. Er der nogle der har indvendinger i forhold til værelses- fordelingen, må vi henstille dem til at vente, så at vi ikke begynder at lave om på noget. Hvis nogen begynder på noget omkring hvad de oplever at Frank har lovet dem, må vi stå sammen og tro på at hvis Frank har lavet nogle særlige aftaler, så står det på fordelingen. Skulle der være noget, må vi lige tale om det og i særdeleshed have Frank med i det.

Punkt 3. Kort nyt fra IFS: Frank har udarbejdet en ny tekst til ”hvem er IFS”. Som noget helt nyt, er der kort beskrevet om et formaliseret samarbejde med Videncentret. Arbejdsgruppen har godkendt den og Arne vil sørge for at sende den ud til relevante fagblade som en pressemeddelelses.

Der er stadig en kommune der ikke har betalt for en medarbejder til seminar 2007. Vi bruger alt for meget tid på det og vi har samtidig også besluttet at det ikke kan være rigtigt, at vi ikke får betaling. Derfor vil vi gå vider med det og om nødvendig gå til højre instanser.

Arne oplyser at der er kommet en ny pulje på socialministeriets hjemmeside der hedder frivilligpuljen, fra bruger til frivillig.

Punkt 4. Kontingent. Kristina undersøger hvad LAP gør med deres kontingent efter kommunesammenlægningerne. Kristina Giver Frank besked derefter.

Punkt 5. Seminar 2008: Overskriften vil blive noget med ” Kvalitetsparametre ” (Digitalisering) Frank har talt med Johanne fra Videncentret og de vil gerne stille op som foredragsholdere, hvor Johanne og Jens Hjort Andersen står for en hel dag.

Derudover vil vi undersøge om vi kan få en ud fra kommunerne.

Vi er enige om, at det skal ned i ”gulvhøjde” så at seminaret ikke kun kommer til at henvende sig til ledere.

Referent: Kristina

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.