Referat fra møde i arbejdsgruppen IFS, den 23. september 2013

Referat fra møde i arbejdsgruppen IFS, den 23. september 2013

Mødet afholdtes i Aarhus hos Jørn Bæk og alle på nær Arne Jensen var til stede.

Dagsorden: Seminar 2014.

Formanden lagde ud med en redegørelse omkring uddelegering af forskellige administrative opgaver grundet forskellige faktorer. Primært næstformandinden påtager sig flere økonomiske forpligtelser.

Program for seminaret blev drøftet og sammensat, hvorefter arbejdsgruppemedlemmerne tog kontakt til flere potentielle oplægsholdere. Efterhånden som kontrakterne er på plads vil programmet blive opdateret på hjemmesiden.

Mht. til overnatning på Næsbylund Kro i enkeltværelser vil det blive indskærpet på hjemmesiden at det er ”først til mølle” princippet, der er gældende. De hurtigste vil have de bedste chancer for at bo i enkeltværelse (mod en merpris).

Desuden drøftedes muligheden for at simplificere evalueringsskemaet, der udleveres på seminaret, alternativer til Næsbylund Kro, evalueringen fra seminar 2013 og den til alle tider tilstedeværende økonomi.

Mødet afholdtes i god ro og orden, og næste møde er aftalt til fredag den 7. februar 2014.

Referent: Jørn Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.