Referat fra møde i arbejdsgruppen IFS, den 21. februar 2014

Referat fra møde i arbejdsgruppen IFS, den 21. februar 2014

Arbejdsgruppen har den 21. februar afholdt møde hos Arne Jensen. Mødet blev afholdt i nærmest forårslignende vejr sammen med bl.a. to nyanskaffede katte, der er stærkt i gang med at overtage hjemmet.

Tilstede var (ud over de allerede nævnte katte) Karen Moldrup, Arne Jensen, Allan Gronert, Mogens Petterson og Jørn Bæk
Afbud fra Frank Hulgaard

Dagsorden: Seminar 2014.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af seneste referat
4. Økonomioversigt
5. Forberedelse af generalforsamling
6. Drøftelse af evalueringsmuligheder ved seminaret
7. Eventuelt

Som gennemgående tema i mødet var detaljeplanlægning og uddelegering af opgaver ifbm. det kommende seminar.

Ad. 1. Godkendt. Fremover vil mødedagsordenen blive udfærdiget i samarbejde mellem næstformandinden og mødearrangøren, der udsender. Arbejdsgruppen er gensidigt forpligtet på at overholde denne beslutning.

Ad. 2. Fru Næstformandinden Karen blev valgt uden modkandidater – tillykke

Ad. 3. Referatet gav anledning til en drøftelse af det hidtil benyttede evalueringsskema (se pkt. 6)

Ad. 4. Kontingenter, indestående og et forhåbentligt positivt driftsregnskab fra seminar 2014 vil sikre foreningens overlevelse. Derfor er det for nuværende realistisk at tænke seminar 2015 ind.

Ad. 5. Det blev besluttet at vedlægge dagsorden og vedtægter i den fremlagte mappepå seminaret. Endvidere at Næstformandinden er substitut for formanden. Arbejdsgruppen vil pege på Arne Jensen som styrmand, hvilket han tidligere har gjort aldeles glimrende.

Ad.6 De nuværende, ganske overvældende, evalueringsskemaer fremsendes i elektronisk form til Allan og Jørn, der i fred og fordragelighed vil gennemgå og revidere.

Ad.7. Drøftelse af metoder til eksponering af seminaret fremover. Endvidere var der stor ros til fru Næstformandinden og hendes lille hjælper for god og velstruktueret indsats i perioden. Og arbejdsgruppen gav hinanden et velfortjent skulderklap.

Arbejdsgruppen sender ligeledes en hilsen til formanden

Aarhus den 22. februar 2014
Ref.: Jørn Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.