Referat fra møde i arbejdsgruppen den 24.5.2006

Hos Lone Agerskov i Farsø:

Deltagere i mødet var Lone Agerskov, Karen Moldrup, Jørn Ahle Bæk, Anders Stubkjær, Mogens Petterson, Frank Hulgaard og Iver Riis.

1. Mødet startede med en præsentation, da der jo var 2 nye medlemmer med.2. Referat fra sidste møde blev godkendt.3. Evaluering af sem.: Det blev besluttet at sætte et max. antal til næste år på 85 deltagere ialt – uanset hvordan man ønsker at bo. Frank fremlagde regnskabet for seminaret, hvilket viste, at det løb pænt rundt.Der blev aftalt nogle “interne” arb. opgaver blandt arb.gruppen ved afholdelse af seminaret.4. Struktur: Mogens Petterson ønskede at trække sig som næstformand, hvorefter der blev peget på Iver Riis, som accepterede valget. Da han var valgt som revisor overgik denne post til Jørn Ahle Bæk.5. Der blev brugt en del tid på at diskutere kontingent i forbindelse med strukturreformen den 1. januar 2007. En idé kunne være følgende:

0 – 4 ansatte 200.- kr.

5 – 8 – 300.- –

9 – 12 – 400.- –

13 – 16 – 600.- –

17 – 20 – 800.- –

+ 21 ———— 1000.- –

alt i årligt kontingent med virkning fra den 1.1. 2008. Vi arbejder videre med dette regnstykke, og det vil blive endeligt behandlet på generalforsamlingen i marts måned næste år.6. Vi arbejder videre med oplægsholdere til næste år, hvilket kan følges på hjemmesiden. Prisen bliver omkr. 2100.- kr. for det næste seminar, idet der også er kommet en mindre prisstigning på opholdsstedet.7. Hjemmesiden: Frank ajourfører hjemmesiden.8. Evtl. Holdning til max. antal i arb. gruppen blev diskuteret. Vi i arbejdsgruppen anbefaler, at det nuværende antal på 10 bevares som maximum.Næste møde aftalt til dedn 9.11.06 hos Jørn Ahle Bæk kl. 11 – 15 – Banealle 25, 8450 Hammel.

Referent: Iver Gaarde Riis

Tilføjelses oplysning efter referat

Steen Uglebjerg fra Esbjerg er stoppet i IFS arbejdsgruppe

Sanie fra Pedersborg i Helsingør er ligeledes stoppet i IFS arbejdsgruppe.

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.