Referat fra arbejdsgruppens møde den 3. november 2009

Mødet afholdtes i Czarens Hus i Nykøbing Falster og til stede var:
Frank Hulgaard, Mogens Petterson, Christina Bodenhoff, Karen Moldrup, Iver Riis, Arne Jensen og Jørn Bæk.

Der var ingen afbud.

Dagsorden:
Kl. 10.00 Brunch m/kaffe
Kl. 10.30 Bestilling af frokost efter ønske
Kl. 10.45 Debat om ansvar i foreninger v/Frank
Kl. 11.30 Årets seminar
Kl. 12.30 Debat
Kl. 13.00 Nyt møde og evt.
Kl. 13.30 Frokost
Kl. 15.00 Mødet slut

Det aftaltes at dagsordenen kunne følges lidt ”flydende”

Formand Frank Hulgaard viste ny plancheholder til udstillinger o.l. Stor begejstring hos alle og fortjent ros til formanden.

Formanden gennemgik de almindelige regler for foreningsvirksomhed og det kunne konstateres at IFS lever op til alle krav.

IFS har ca. 100 medlemmer. Antallet har ligget stabilt over en længere periode. Dog er det ønskeligt med en øgning af medlemstallet og gruppen diskuterede forskellige tiltag, der kan medvirke til dette.

Adresselisten er opdateret.

Formanden opretter en digital signatur ifht. tidens krav.

Debat omkring deltagelse i messer og udstillinger. Arbejdsgruppens medlemmer melder ind til formanden om relevante arrangementer i lokalområderne og formanden koordinerer og udstikker opgaver i den forbindelse.

Næstformand Iver Riis undersøger om IFS kan komme under en slags ”økonomisk garanti paraply.”

Ifht. økonomi undersøger formanden om der kan sælges ”bannerplads” på hjemmesiden.

Det drøftedes om muligheden for selv at lave messe / udstilling

Christina Bodenhoff undersøger om der kan annonceres for seminaret i Psykiatrifondens blad. Karen Moldrup og Arne Jensen tilsvarende muligheder i div. fagblade.

Efter en ”let” anretning aftalte arbejdsgruppen næste møde til Jørn Bæks sommerhus den 5. februar 2010. kl. 14.00.

Arbejdsgruppen drøftede og planlagde det kommende seminar, med fordeling af opgaver.

Ref.: Jørn Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.