Referat fra arbejdsgruppemøde i IFS den 22. Maj 2013

Referat fra arbejdsgruppemøde i IFS den 22. Maj 2013

Mødet afholdtes i Brovst hos fru næstformandinde Moldrup, der igen overgik sig selv mht. forplejning – 2 slags pålægschokolade og Nutella… det siger alt!!

Arbejdsgruppen var fremmødt på nær politiker Arne Jensen, der skulle styre hjemegnens lokalpolitik.

Dagsordenen var omfangsrig, men overskuelig med fire hovedpunkter:

1. Velkomst og div. Valg

2. evaluering af seminar 2013

3. forberedelse af seminar 2014

4. Økonomi

1. Som ordstyrer udpegede formanden (vagte!!?) Mogens, der ydmygt takkede for tilliden, og mister Bæk skriver referat.

2. De udleverede evalueringsskemaer vil i den kommende periode blive redigeret, så de bedre modsvarer foreningens behov. 53 deltagere har udfyldt evalueringsskemaet ved seminaret, hvilket arbejdsgruppen er meget glad for, da det giver et godt grundlag for at kunne ”levere varen”. De mange udsagn er analyseret og de ting arbejdsgruppen har indflydelse på, vil blive iværksat / ændret.

Tilfredsheden med ”Næsbygaard”, som Allan poetisk kaldte kroen, er stor, og vi har derfor besluttet at næste års seminar bliver afholdt samme sted.

Dette vil medføre at vi overvejer hvordan vi kan sikre flest mulige at blive indkvarteret på den ønskede måde. Det vil fremgå af hjemmesiden, hvad resultatet af disse overvejelser lander på.

3. Seminar 2014 vil tage udgangspunkt i ønskerne for det kommende seminar, hvor vi har valgt et overordnet tema: ”Forandringer i socialpsykiatrien” Der vil løbende blive hæftet underpunkter på, bl.a. vil vi forsøge med et fokus på praksis ud fra et brugerperspektiv og fra et medarbejderperspektiv. Arbejdsgruppen er nu i gang med at vælge og lave aftaler med egnede oplægsholdere.

Og efter alt dette fortsatte snakken – klogt og koncentreret!!

Næste møde er aftalt til 25. september.

Ref.: Jørn Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.