Referat fra arbejdsgruppe møde i IFS onsdag d. 8. oktober 2008

Mødet blev afholdt hos Iver Riis I Ebeltoft.

Tilstede var: Formand Frank Hulgaard, Iver Riis, Karen Moldrup, Arne Jensen, Mogens Petterson og Jørn Bæk

Iver Riis var ordstyrer (når han ikke kørte rundt og ledte efter Arne Jensen!) og Jørn Bæk skrev referat.

Dagsorden:

Økonomi

Det kommende års seminar (2009)

Herunder: Deltagerpris

Program

Gennemgang af oplæg

Psykiatrimesse i Nykøbing Falster den 29. oktober 2008

Oplæg til psykiatribladet (Videnscenteret)

Evt.

Formanden gennemgik økonomien, der viser et beskedent beløb til at løben det kommende seminar i gang med. Der var ikke anledning til yderligere debat eller spørgsmål i den sammenhæng.

Ud fra ovenstående besluttede gruppen at fastholde samme deltagerpris til seminaret som i 2008, hvilket er 2285,- pr. person.

Der var enighed om at programmet er aktuelt og at der skal gives mulighed for ”gruppesnakke” om bl.a.. begrebsafklaring ifht. ordet ”socialpsykiatri” – Skal det hedde noget andet…?

De tilbagemeldinger der er for nuværende omkring oplæggende er meget spændende og inspirerende.

Den 29. oktober afholdes der messe i Nykøbing Falster, hvor IFS vil være tilstede med en stand. Karen Moldrup, Mogens Petterson og Jørn Bæk vil passe standen.

Under Evt. var det meget magtpålæggende for ordstyreren at gøre opmærksom på et åbent hus arrangement den 17. januar 2009 på Rådhuskroen, Adelgade 28 i Ebeltoft, hvor han vist vil kundgøre sin tilbagetrækning fra det offentlige arbejdsliv, samt festligholde en mærkedag – og alle skulle efter sigende være meget velkomne.

Ud over ovenstående blev der under mødet sagt rigtig mange ting, der ikke har referatmæssig værdi.

Næste møde er aftalt til den 11. februar hos Frank Hulgaard i Svendborg.
Referent: Jørn Ahle Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.