Referat arbejdsgruppemøde 4. maj 2016

Referat arbejdsgruppemøde 4. maj 2016

Arbejdsgruppemøde i IFS – afholdt hos Næstformandinden Fru K. Moldrup (K for Karen) i Brovst den 4. maj 2016

Til stede: Formand Frank Hulgaard
Fru næstformandinde K. Moldrup (K for Karen)
Undertegnede Jørn Bæk
Nyeste tiltag, Louisa Carlsen
Hans Johnsen deltog under ”økonomi”
Fraværende med afbud, Arne Jensen og Mogens Petterson

Dagsorden for dagens møde:

  1. Velkommen v. formanden
  2. Evaluering af seminar 2016
  3. Økonomi
  4. Seminar 2017
  5. Næste møde
  6. Eventuelt

Næstformandinde Fru K. Moldrup (K for Karen) påtog sig med myndighed rollen som ordstyrer

Jørn Bæk herværende skriveri.

Herefter talte formanden varmt, længe og inderligt om det senest afholdte seminar og flere andre verdensbegivenheder. Han gav udtryk for stor tilfredshed med arrangementet og dets afvikling. Dagsordenen skred lidt pga den sædvanligt store talelyst, hvilket ordstyreren med stor rummelighed tillod.

Seminarieevalueringen blev hermed lidt fragmenteret.

Analysering af evalueringsskemaerne viser bl.a. at:

  • Man er tilfreds med Park Hotel
  • Seminarets faglige niveau er tilpas
  • Softicemaskinen er et hit
  • At det er noget skidt at alle ikke sover samme sted

Der var heldigvis kun få kritiske bemærkninger, der alle bliver taget til efterretning i planlægningsprocessen af seminar 17.

Økonomien blev gennemgået af kasserer Hans Johnsen, og efterfølgende godkendt.

Vedr. seminar 2017:

Det afholdes den 15.-16. og 17. marts 2017.

Pris og sted foreligger endnu ikke, da der pågår forhandlinger desangående.

Som altid er arbejdsgruppens medlemmer åbne for alternative placeringer, hvor pris, kvalitet og placering i landskabet er inden for rammerne af det efterspurgte.

Næste års tema vil bevæge sig omkring………………..

“ Skal borgeren stå i kviksand imens personalet dokumenterer, eller skal rebellen som ligger og venter i os alle snart bryde frem?

Fx et panel bestående af djøfere, kontra “folk på gulvet”, måske en politiker der deler synspunkt eller er åben for at forandre de farlige vinde der blæser ind over os nu med mindre tid til den enkelte og mere tid til det administrative som går tabt i mængden af materiale der oftest alligevel ikke bliver læst.

Oplægsholdere der måske kan give os forståelse for hvorfor vinden blæser i den retning som den gør, og hvad vi skal gøre for at overleve i det uden at gå ned med stress og dårlig samvittighed over at de mennesker vi samarbejder med skal puttes ind i flere paragraffer og lovgivninger som ingen kan se meningen med?

Næste møde afholdes hos Louisa (med a) Carlsen, (der således får mulighed for i en ung alder at dokumentere sine kulinariske talenter) på Fyn den 2. september kl. 11.00

Ref. Jørn Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.