Referat arbejdsgruppemøde 26. januar 2017

Referat arbejdsgruppemøde 26. januar 2017

Arbejdsgruppemøde afholdt hos formanden i Svendborg den 26. januar 2017

Til stede var Formand Frank Hulgaard og kulierne Louisa Carlsen og Jørn Bæk.

Afbud fra Mogens Petterson, Arne Jensen og Karen Moldrup

Dagsordenen var begrænset til primært at handle om det forestående seminar.

Indledningsvis gennemgik den udmærkede formand kontrakter og program for seminaret, som fandtes overordnet i orden. Der var forskelligt, der skal følges op på, hvilket blev fordelt mellem de deltagende.

Økonomi og budget blev gennemgået.

Referat fra 2. september 2016 blev fulgt op på.

Formanden havde sørget for at passende traktement, hvilket gjorde mødet absolut udholdeligt.

Sidste punkt på den ikke eksisterende dagsorden var Evt. hvor der som vanligt blev snakket om alt mellem himmel og jord…..

Referent Jørn Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.