Referat af det første arbejdsgruppemøde i IFS efter årets seminar

Referat af det første arbejdsgruppemøde i IFS efter årets seminar

Mødet til stor tilfredshed afholdt den 20.april hos fru næstformandinde Karen (og Hans, der altid får det sidste ord…!)

Foruden det ualmindeligt veldækkede brunchbord, var der produceret en dagsorden! Tilstede var Formand Frank, Fru næstformandinde Karen (og hendes Hans), Louisa (der næsten er kommet sig over at måtte forlade seminaret i utide..!), Jørn (der skriver disse kloge ord) og Andrea, den lille ny.

1. Velkommen – Karen sagde meget hjertelig velkommen og gav straks ordet til formand Frank

Formanden har ordet, som sagde noget klogt om mange ting, bl.a. til den lille ny med håb om at hun vil lave noget, så vi andre kan blive fri. Derudover udsatte han gruppen for kærlig mobning.

Valg af ordstyrer og referent – Karen og Jørn

2. Evaluering af seminar 2018 – (deltagernes evalueringer og stedets fysiske rammer inklusive) PARK hotel, håber vi på endnu bedre forhold, når deres spændende byggeri er færdigt. Og vi holder et skarpt øje med kontraktlige forhold. Karen og Hans gennemgår og justerer. Den nye ”sal” tegner godt – der bør arbejdes lidt med akustikken og stadig opleves problemer med teknikken….!

Der efterspørges underholdende indslag under spisningen, ligesom i gamle dage

Kasserer Hans gennemgår på bedste pædagogiske vis sine procedurer omkring tilmelding mm.

Flere gæster efterlyser generel information om IFS ifbm. formandens velkomst, dog bør denne ikke fortabe sig i fortidens glæder!

Der ønskes donationer, der f.eks. kan bruges til navneskilte. Louisa påtager sig den store og meget væsentlig opgave at udtænke billige og retvisende navneskilte, evt. med kort benævnelse af bærerens ”mærkesager”

Indhold / oplægsholdere – her var en runde med ”ups and downs” om vores oplægsholdere og deres respektive budskaber.

Forplejning / service – der er ikke mange negative ting at sige om den sag. Softicemaskinens placering er det helt store problem. Ellers lutter roser.

3. Foreningens økonomi – Vi præsenteres på meget kyndig måde for foreningens økonomi v. Hans Kasserer. Det konstateres til stor og fælles glæde at vi ikke er helt på ….. Året slutter med et lille overskud, der er en fin start på det kommende års seminar.

Frank vil bruge noget af sin meget sparsomme fritid på at søge donationer.

4. Forberedelse af seminar 2019: Dato – 20. – 21. og 22. marts

Budget / deltagerpriser – kan først fastlægges når det endelige regnskab for dette års seminar foreligger. Men det forsøges selvfølgelig holdt så lavt som overhovedet muligt.

Tema – de mange gode forslag (og nogle knap så gode) blev vendt og drejet. Der tages kontakt til nogle oplagte (generelle) oplægsholdere og på næste møde samles op på mulighederne.

5. Dato for næste møde – næste møde er i Aarhus hos referenten den 25. maj. Der er kæmpe forventninger til det kulinariske (kun fordi jeg en enkelt gang har trådt lidt forkert omkring manden!!)

6. Eventuelt – ud over den sædvanlige meget store talelyst om mange mere eller mindre relevante emner, fremkommer det at danseseancen vi oplevede på Park Hotel i år, er værd at indføre som en fast start på dagene. Dette overvejes og besluttes næste gang.

Og således sluttede osse dette uforglemmelige møde med formandens sædvanlige kloge ord: ”Gud bevare Danm…

– Nåh nej, ”Tak for god ro og orden

Alt dette er skrevet i allerdybeste ydmyghed og beundring af Jeres trofaste referent: Jørn Bæk

Print Friendly, PDF & Email
1 Kommentar
  1. Bortset fra “slåfejl” er det et aldeles glimrende referat – man sku´ næsten tro at referenten var til stede på mødet!!!

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.