Referat af arbejdsgruppemøde i IFS afholdt torsdag den 3. oktober 2012

Referat af arbejdsgruppemøde i IFS afholdt torsdag den 3. oktober 2012

Afholdt  i fru næstformandinde Karen Moldrups nydelige hjem i Brovst.

Hele arbejdsgruppen var tilstede: Formand Frank Hulgaard, næstformandinde Karen Moldrup, regnedreng Allan Gronert, kuli Mogens Petterson, kuli Arne Jensen og kuli Jørn Ahle Bæk, der forfatter dette referat.

Fru Karens glimrende dagsorden blev godkendt og ligeledes referat fra seneste møde. Fru Karen fik lov at styre mødet ud fra sin egen dagsorden, hvilket blev gjort med stor myndighed og orden.

Som sædvanlig var talelysten stor, hvorfor det ikke er muligt, kronologisk at følge en dagsorden.

– Der var et udtalt ønske om al mailkonversation fremover skal tilgå alle i arbejdsgruppen, således at formand og næstformandinde ikke kan bage rævekager……..:-)

– Drøftelse af forskellige oplægsholdere til at fylde de “sidste huller” i programmet for næste års seminar. Der landes på et fuldt program såfremt der er accept fra de påtænkte. Det kan være nødvendigt at rykke lidt rundt på oplæg. ifht. økonomien i IFS, er det opstillede program realistisk.

– Efter en kort “pausesnak” forstod formanden også at der skal skrives pauser ind i programmet…

-Formanden fremlagde et rigtig godt – synes arbejdsgruppen – evalieringsskema til brug på kommende seminar, så vi bedre kan “oversætte” deltagernes ønsker om indhold og forløb til virkelighed. Stor ros til formanden for dette.

-Der blev fremlagt et udkast til en kontrakt mellem oplægsholder og IFS. Udkastet blev godkendt og igen stor tak til formanden (der åbenbart har rigtig god tid til den slags:-))

– De praktiske detaljer blev gennemgået og opgaver fordelt i god demokratisk ånd, hvor alle er glade.

-Foreningens nuværende økonomiske forhold gør at deltager prisen fra seminar 2012: 2450,- kan fastholdes også i 2013 (Obs. tillægspris for enkeltværelse) Der indskrives en sætning i programmet om enkeltværelser og sammenhængen mellem omkostninger og pris.

-Det konstateredes at arbejdsgruppens nuværende sammensætning er sufficient ifht. mod, evner og engagement for at nå det ønskede udbytte, hvorfor der ikke foretages ændringer i antal eller sammensætning i øvrigt.

-Arbejdsgruppen mødes næste gang torsdag den 14. februar på Fyn

-Næstformandinden havde sluttelig et længere indlæg om værtindegaver o.l.

-Forplejningen var helt i top – dog ingen Nutella, hvilket blev bemærket af flere……..og forståelsen for at møde til tiden vil her blive forbigået!!

Referent: Jørn Ahle Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.