Referat af arbejdsgruppemøde d.18-05-2011

Referat af arbejdsgruppemøde d.18-05-2011

Hos næstformand Karen Moldrup, Brovst i Nordjylland

Tilstede: Frank Hulgaard, Karen Moldrup, Mogens Petterson, Allan Gronert og Mette Lorentzen

Afbud fra: Arne Jensen

Ikke tilstede: Jørn Bæk

Dagsorden:
1. Evaluering af seminar i Oksbøl marts 2011
2. Generel orientering
3. Økonomi
4. Næste års seminar
5. Eventuelt

Evaluering af seminar i Oksbøl marts 2011

Tilfredshed med emner og fordragsholdere.
Økonomien hang sammenDet var sidste gang, vi afholdte seminar i Oksbøl. Vi har været rigtig godt tilfredse med samarbejdet med værtsparret i Oksbøl.

To nye medlemmer i arbejdsgruppen blev præsenteret: Allan Gronert og Mette Lorentzen

Generel orientering

Vi har fået afslag fra alle de fonde, vi har søgt.

Økonomi

Seminaret hvilede i sig selv økonomisk. Alle deltagere har betalt.
IFS har sparet penge ved, ikke længere at sende nyhedsbrev ud med post.

Næste års seminar

Næste års seminar afholdes 21. til 23. marts 2012

Der er indhentet tre forskellige tilbud fra mulige konferencesteder på Fyn. Tilbuddene blev sammenlignet og diskuteret i forhold til pris, beliggenhed og forplejning, og valget faldt på Næsbylund Kro og Hotel, Odense N www.naesbylundkro.dk

Vi forventer, vi kan holde prisen indenfor normale IFS-seminar rammer.

Ud fra ønsker fra sidste seminars deltagere blev tema til næste års seminar fastlagt. Næste års temaer bliver: Åben dialog, samarbejde med pårørende, netværksarbejde, konflikthåndtering, den gode recovery og afstigmatisering.

Arbejdsgruppen arbejder på at finde relevante og interessante foredragsholdere.

Eventuelt
Næste arbejdsgruppemøde bliver torsdag d. 8. september 2011 kl. 11 i Asovgårdens Værested Det Gule Hus, Kapelvej 55, København N

Referent: Mette Lorentzen

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.