Referat fra møde i arbejdsgruppen IFS 13. februar 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen IFS 13. februar 2015

Møde i arbejdsgruppen IFS i Marielyst 13. februar 2015

DAGSORDEN

  1. Velkommen
  2. Valg af ordstyrer og referent
  3. Foreningens økonomi
  4. Forberedelse af seminar 2015
  5. Dato for næste møde
  6. Eventuelt

Referat: (15. februar 2015)

Efter god og gensidig velkomst, valgtes Arne til ordstyrerhvervet og Jørn til at skrive dette referat. Valgene skete i god ro og orden og uden modkandidater.

Vedr. økonomi har vi brug for yderligere ca. 10 tilmeldinger til seminar 2015. Foreningen kan overleve med det nuværende antal tilmeldte, men vil så være uden buffer til uforudsete udgifter. Gruppens medlemmer opfordres til at ”hverve” deltagere.

Seminar 2015:

Tilmeldinger og budget – se ovenfor

Der er bestilt det aktuelle antal dobbelt- og enkeltværelser på Park Hotel

Forplejning og service ser ud til at kunne leve op til det bestilte / ønskede / forventede, så det håber vi på!!

Alle øvrige praktiske opgaver er nu fordelt i arbejdsgruppen og gruppen er opmærksom på den interne kommunikation ifht. løsning af uddelegerede opgaver, således at der ikke laves dobbeltarbejde.

Næste møde er aftalt til den 18. marts kl 10.00 på Park Hotel i Middelfart.

Eventuelt:

Evaluering og drøftelse af den ny hjemmeside. Der er et par småting, der ønskes justeret, men ellers overvejende tilfredshed.

Referent. Jørn Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.