Møde i arbejdsgruppen fredag den 20. februar 2009

Mødet blev afholdt i Svendborg hos formand Frank Hulgaard, der i sædvanlig god orden bød velkommen. Mogens var ordstyrer og havde forfattet dagsordenen og Jørn har skrevet referatet.
Deltagere: Karen Moldrup, Lone Agerskov, Mogens Petterson, Iver Riis, Jørn Ahlebæk og Frank Hulgaard.
Afbud fra Arne Jensen og Kristina Bodenhoff

Dagsorden:

1. Økonomi
2. Seminar 2009
3. Orientering fra psykiatrimessen i Nykøbing Falster
4. Evt.

Ad. 1 Arbejdsgruppen gennemgik den aktuelle økonomi i forhold til foreningen, pulje og seminar.
Formanden fremlagde tallene og regnskabet vil blive fremlagt ved den kommende generalforsamling i marts måned.

Ad. 2 Programmet blev gennnemgået og hovedopgaverne i forbindelse med afvikling af seminaret blev uddelegeret til:
Alle: Opstilling
Lone og Jørn: Temagruppearbejde vedr. seminar 2010
Frank: Velkomst / indledning, teknik, og afvikling af generalforsamling, med lidt hjælp (og afklaring med Gunnar)
Lone: Mapper og div. indkøb
Arne: Navneskilte
Frank og Iver: Sange
Alle: Barvagt
IP: Resten!

Ad. 3 Karen, Mogens og Jørn fortalte om deltagelsen i en psykiatrimesse i Nykøbing Falster den 29. oktober 2008.
De deltagende er enige om at det er en god måde at promovere IFS på. Der var gennem hele dagen stor interesse for foreningen og dens arbejde ligesom der blev spurgt meget ind til seminaret. Meget positiv oplevelse. (og her må ikke glemmes den lokale helt, Arne, der udviste stor gæstfrihed… og at Karen havde medbragt sin støttepædagog Jette L.!!) samt det gode samarbejde med Videnscenteret. (Johanne Bratbo)
Arbejdsgruppen diskuterede merchandise og materialer til kommende seminar og Frank “opdaterer” vores plancher. Lone undersøger pris påbannere med Logo. Fælles snak om hvor vi evt. kan deltage fremover, og gruppens medlemmer forpligter sig på at melde til formanden, når man hører om afholdelse af psykiatriseminarer.

Referent: Jørn Ahle Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.