Indlæg

IFS møde i Silkeborg 23. maj 2014

IFS møde i Silkeborg 23. maj 2014

Tilstede: Frank Hulgaard, Karen Moldrup, Arne Jensen, Allan Gronert og Jørn Bæk – afbud fra Mogens Petterson Dagsorden: 1. Velkommen Formanden har ordet Valg af ordstyrer 2: Foreningens økonomi 3. Evaluering af seminar 2014 Evalueringsskemaer Indhold/foredragsholdere Fysiske rammer Forplejning/service 4. Forberedelse af seminar 2015 Dato Temaer Foredragsholdere

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

IFS møde i Viborg 31. oktober 2014

IFS møde i Viborg 31. oktober 2014

Tilstede: Formand Frank Hulgaard, Fru næstformaninde Karen Moldrup, Arne Jensen, Allan Gronert, Mogens Petterson og Jørn Bæk Dagsorden: 1. Velkomst med kaffe o.l. + valg af ordstyrer og referent 2. Status ved formanden – herunder redegørelse for proces vedr. booking af kursuscenter 3. Aktuel status på økonomien

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

Indlægssiden er åben

Indlægssiden er åben

Kære medlemmer, Hjemmesiden lægger nu op til at I som medlemmer kan komme til orde! Skriv et indlæg og send det tilredaktionen, som meget hurtigt lægger indlægget online her på websitet. Desuden kan andre kommentere på indlægget via kommentarfeltet herunder!

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

Referat af arbejdsgruppemøde i IFS afholdt torsdag den 3. oktober 2012

Referat af arbejdsgruppemøde i IFS afholdt torsdag den 3. oktober 2012

Afholdt  i fru næstformandinde Karen Moldrups nydelige hjem i Brovst. Hele arbejdsgruppen var tilstede: Formand Frank Hulgaard, næstformandinde Karen Moldrup, regnedreng Allan Gronert, kuli Mogens Petterson, kuli Arne Jensen og kuli Jørn Ahle Bæk, der forfatter dette referat. Fru Karens glimrende dagsorden blev godkendt og ligeledes referat

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

IFS har afholdt møde i arbejdsgruppen / bestyrelsen onsdag den 23. maj i Brovst

IFS har afholdt møde i arbejdsgruppen / bestyrelsen onsdag den 23. maj i Brovst

Tilstede var Formand Frank Hulgaard, Næstformandinde fru Karen Moldrup, Chauffør Allan Gronert (også revisor), Mogens Petterson fra Langeland og skribent Jørn Bæk. Afbud fra den travle Arne Jensen. Næstformandinden havde opstillet en glimrende og dækkende dagsorden og et veldækket bord, vejret var rigtig godt og alt blev

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

Arbejdsgruppe møde den 21. september 2011

Arbejdsgruppe møde den 21. september 2011

Hos Mette Lorentzen, Askovgården Værested “Det Gule Hus, København Tilstede: Formand Frank Hulgaard, Næstformand Karen Moldrup, Ahle Bæk, Mogens Petterson, Allan Gronert og Mette Lorentzen Afbud fra: Arne Jensen Dagsorden: 1: Økonomi 2: Næste års seminar 3: Eventuelt Økonomi: Økonomien i IFS balancerer. Næste års seminar: Arbejdsgruppen

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

Arbejdsgruppe møde den 15.10.2010

Arbejdsgruppe møde den 15.10.2010

Hos Jørn Ahle Bæk i Harboøre. Tilstede: Arne Jensen, Jørn Ahle Bæk, Karen Moldrup, Mogens Petterson, Frank Hulgaard Arbejdsgruppen drøftede foreningens fremtid Arbejdsgruppens sammensætning Bestyrelsens sammensætning Økonomi Iver Gaarde Riis er nu blevet folkepensionist og ønsker at trække sig som næstformand. Iver tilbyder at stå til rådighed

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...