Indlæg

Indlægssiden er åben

Indlægssiden er åben

Kære medlemmer, Hjemmesiden lægger nu op til at I som medlemmer kan komme til orde! Skriv et indlæg og send det tilredaktionen, som meget hurtigt lægger indlægget online her på websitet. Desuden kan andre kommentere på indlægget via kommentarfeltet herunder!

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

Referat af arbejdsgruppemøde i IFS afholdt torsdag den 3. oktober 2012

Referat af arbejdsgruppemøde i IFS afholdt torsdag den 3. oktober 2012

Afholdt  i fru næstformandinde Karen Moldrups nydelige hjem i Brovst. Hele arbejdsgruppen var tilstede: Formand Frank Hulgaard, næstformandinde Karen Moldrup, regnedreng Allan Gronert, kuli Mogens Petterson, kuli Arne Jensen og kuli Jørn Ahle Bæk, der forfatter dette referat. Fru Karens glimrende dagsorden blev godkendt og ligeledes referat

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

IFS har afholdt møde i arbejdsgruppen / bestyrelsen onsdag den 23. maj i Brovst

IFS har afholdt møde i arbejdsgruppen / bestyrelsen onsdag den 23. maj i Brovst

Tilstede var Formand Frank Hulgaard, Næstformandinde fru Karen Moldrup, Chauffør Allan Gronert (også revisor), Mogens Petterson fra Langeland og skribent Jørn Bæk. Afbud fra den travle Arne Jensen. Næstformandinden havde opstillet en glimrende og dækkende dagsorden og et veldækket bord, vejret var rigtig godt og alt blev

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

Arbejdsgruppe møde den 21. september 2011

Arbejdsgruppe møde den 21. september 2011

Hos Mette Lorentzen, Askovgården Værested “Det Gule Hus, København Tilstede: Formand Frank Hulgaard, Næstformand Karen Moldrup, Ahle Bæk, Mogens Petterson, Allan Gronert og Mette Lorentzen Afbud fra: Arne Jensen Dagsorden: 1: Økonomi 2: Næste års seminar 3: Eventuelt Økonomi: Økonomien i IFS balancerer. Næste års seminar: Arbejdsgruppen

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

Arbejdsgruppe møde den 15.10.2010

Arbejdsgruppe møde den 15.10.2010

Hos Jørn Ahle Bæk i Harboøre. Tilstede: Arne Jensen, Jørn Ahle Bæk, Karen Moldrup, Mogens Petterson, Frank Hulgaard Arbejdsgruppen drøftede foreningens fremtid Arbejdsgruppens sammensætning Bestyrelsens sammensætning Økonomi Iver Gaarde Riis er nu blevet folkepensionist og ønsker at trække sig som næstformand. Iver tilbyder at stå til rådighed

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

IFS – arbejdsmøde 16. april 2010

Hos Karen Moldrup i Brovst, Nordjylland. Til stede: Arne Jensen, Frank Hulgaard, Mogens Petterson, Jørn Bæk og Karen Moldrup Afbud fra: Kristina Bodenhoff og Iver Riis. Dagsorden: 1: Drøftelse af ansøgning til legater, fonde og lignende 2. Drøftelse af tilgængenlige oplysninger på medlemslisten 3. Økonomi ifbm. seminar

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...