Indlæg

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015

IFS – Interesseforeningen For Socialpsykiatrimedarbejdere Referat af Generalforsamling afholdt i forbindelse med Seminar 2015, den 18. marts 2015 på Park Hotel i Middelfart. Dagsorden iflg. vedtægterne: (A) Valg af ordstyrer og referent (B) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår (C) Forelæggelse af det reviderede

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

Referat fra møde i arbejdsgruppen IFS, den 23. september 2013

Referat fra møde i arbejdsgruppen IFS, den 23. september 2013

Mødet afholdtes i Aarhus hos Jørn Bæk og alle på nær Arne Jensen var til stede. Dagsorden: Seminar 2014. Formanden lagde ud med en redegørelse omkring uddelegering af forskellige administrative opgaver grundet forskellige faktorer. Primært næstformandinden påtager sig flere økonomiske forpligtelser. Program for seminaret blev drøftet og

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

Generalforsamling IFS, den 19. marts 2014

Generalforsamling IFS, den 19. marts 2014

Referat: Dagsorden: På den ordinere generalforsamling skal foretages følgende dagsorden jævnfør vedtægterne § 8 A. Valg af ordstyrer / referent B. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår. C. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning D. Indkomne forslag E. Fastsættelse af kontingent

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

IFS møde i Silkeborg 23. maj 2014

IFS møde i Silkeborg 23. maj 2014

Tilstede: Frank Hulgaard, Karen Moldrup, Arne Jensen, Allan Gronert og Jørn Bæk – afbud fra Mogens Petterson Dagsorden: 1. Velkommen Formanden har ordet Valg af ordstyrer 2: Foreningens økonomi 3. Evaluering af seminar 2014 Evalueringsskemaer Indhold/foredragsholdere Fysiske rammer Forplejning/service 4. Forberedelse af seminar 2015 Dato Temaer Foredragsholdere

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

IFS møde i Viborg 31. oktober 2014

IFS møde i Viborg 31. oktober 2014

Tilstede: Formand Frank Hulgaard, Fru næstformaninde Karen Moldrup, Arne Jensen, Allan Gronert, Mogens Petterson og Jørn Bæk Dagsorden: 1. Velkomst med kaffe o.l. + valg af ordstyrer og referent 2. Status ved formanden – herunder redegørelse for proces vedr. booking af kursuscenter 3. Aktuel status på økonomien

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...