Indlæg

Referat af generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling 2019

Generalforsamling IFS onsdag den 20. marts år 2019 Dagsorden Valg af ordstyrer / referent Arne og Jørn Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår Frank berettede om IFS historie og opridsede det forgangne år set i IFS perspektiv. Arbejdsgruppe og bestyrelse har haft fokus på

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

Referat af generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling 2018

Generalforsamling onsdag den 21. marts år 2018 På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende dagsorden jævnfør vedtægterne § 9 Valg af ordstyrer / referent (Anne-Dorrit og Jørn) – Arne kom for sent!!!! Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår – Frank fortæller kort og præcist

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

IFS møde den 15. december 2017

IFS møde den 15. december 2017

Hermed et ordentligt og fyldestgørende referat af seneste møde afholdt i arbejdsgruppen, IFS fredag den 15. december 2017. Tilstede var Hr Formand Frank Hulgaard, Fru Næstformandinde Karen Moldrup, Polarforsker Louisa Karlsen, Referent mm Jørn Bæk – og på sidelinjen Nala og Andrea. Mødet startede med indtagelse af

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

Arbejdsmødereferat

Arbejdsmødereferat

Tilstede: Selveste formand Frank Hulgaard, Camilla de Ottesen, Louisa Caroline Carlsen. Afbud: Jørn Bæk og Fru næstformandinden K. Moldrup. Vi lagde ud med en veltilberedt morgenkomplet (bedre end visse andre, vi nævner ingen navne Jørn) Der var igennem mødet meget få pauser hvor vi kunne nyde denne

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

IFS møde den 4. september 2017

IFS møde den 4. september 2017

IFS møde hos Camilla i Aalborg den 4.september Til stede: Formand Frank Hulgaard Fru næstformandinde Karen Moldrup Kuli Camilla Ottesen, der gavmildt lægger hjem til Kuli Jørn Bæk, der ydmygt nedfælder disse få ord. Afbud: Den søde Louisa måtte desværre for os alle melde afbud. Dagsorden: Lille

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

Tilbageblik på seminar 2017

Tilbageblik på seminar 2017

Olga Runciman fortalte levende og inspirerende om recovery og om at mange i dag føler sig presset til at blive raske i den sammenhæng. Olga oplever at dokumentationspligten pga. It er øget og foregår på kontorer fjernt fra borgeren. Det er en tidskrævende proces og kan være

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

Referat af den 31. eller 32. generalforsamling i IFS

Referat af den 31. eller 32. generalforsamling i IFS

Afholdt den 15. marts 2017 i forbindelse med IFS seminar 2017. Dagsorden: Valg af ordstyrer / referent Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning. Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Orientering om arbejdsgruppens sammensætning Valg af revisor

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...