Indlæg

Referat af generalforsamling 2023

Referat af generalforsamling 2023

IFS 25. marts 2023 Generalforsamling i IFS afholdt den 22.marts 2023 (af hensyn til referentens magelighed er referatet indført med kursiv efter hvert dagsordenspunkt) Dagorden: 1. Valg af ordstyrer og referent Arne Jensen blev valgt som ordstyrer og Jørn Bæk som referent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

Referater fra 3 arbejdsgruppemøder IFS

Referater fra 3 arbejdsgruppemøder IFS

Grundet forskellige tekniske (og menneskelige) problemer, er nedenstående referater fra arbejdsgruppens møder ikke tidligere blevet tilgængelige. 15. januar 2022 Arbejdsgruppen mødtes hos hr. Ahle von Bæk på Holmstruphøjvej i Aarhus. Dagsordenen var reduceret til at omhandle planlægning af kommende seminar i 2023. Derudover blev det foregående seminar

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

Referat af generalforsamling 2021

Referat af generalforsamling 2021

Generalforsamling ved IFS seminar 2021. Afholdt 17. november 2021 Til stede var den samlede arbejdsgruppe, samt bestyrelsen på nær kasserer Hans. I salen var der rigtig mange. På den ordinære generalforsamling skal foretages nedenstående dagsorden jævnfør vedtægterne § 9. I kursiv er indskrevet referat fra behandlingen af

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

Referat af generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling 2019

Generalforsamling IFS onsdag den 20. marts år 2019 Dagsorden Valg af ordstyrer / referent Arne og Jørn Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår Frank berettede om IFS historie og opridsede det forgangne år set i IFS perspektiv. Arbejdsgruppe og bestyrelse har haft fokus på

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...