Indlæg

Referat af generalforsamling 2021

Referat af generalforsamling 2021

Generalforsamling ved IFS seminar 2021. Afholdt 17. november 2021 Til stede var den samlede arbejdsgruppe, samt bestyrelsen på nær kasserer Hans. I salen var der rigtig mange. På den ordinære generalforsamling skal foretages nedenstående dagsorden jævnfør vedtægterne § 9. I kursiv er indskrevet referat fra behandlingen af

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

Referat af generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling 2019

Generalforsamling IFS onsdag den 20. marts år 2019 Dagsorden Valg af ordstyrer / referent Arne og Jørn Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår Frank berettede om IFS historie og opridsede det forgangne år set i IFS perspektiv. Arbejdsgruppe og bestyrelse har haft fokus på

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...

Referat af generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling 2018

Generalforsamling onsdag den 21. marts år 2018 På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende dagsorden jævnfør vedtægterne § 9 Valg af ordstyrer / referent (Anne-Dorrit og Jørn) – Arne kom for sent!!!! Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår – Frank fortæller kort og præcist

Print Friendly, PDF & Email
Læs mere ...