IFS møde i Viborg 31. oktober 2014

IFS møde i Viborg 31. oktober 2014

Tilstede: Formand Frank Hulgaard, Fru næstformaninde Karen Moldrup, Arne Jensen, Allan Gronert, Mogens Petterson og Jørn Bæk

Dagsorden:
1. Velkomst med kaffe o.l. + valg af ordstyrer og referent
2. Status ved formanden – herunder redegørelse for proces vedr. booking af kursuscenter
3. Aktuel status på økonomien
4. Program seminar 15 – drøftelse af relevante og mulige oplægsholdere og delegering af praktiske opgaver
5. Stillingtagen og beslutning vedr. arbejdsgruppens størrelse og sammensætnin
6. Næste møde
7. Evt.

Nogen kom alt for tidligt (og fik de gode p-pladser) andre kom for sent, men tonen og ånden var god.

ad 1. Som vanligt når mødet afholdes i Viborg!!! var der uorden i forplejningen. Blev dog løst. Karen Moldrup påtog sig at styre løjerne og Jørn Bæk at forsøge at fastholde dem på papiret.
ad. 2. Drøftelse af proces – god læring iht. næste gang vi skal bestille et kursussted. Det blev påpeget at de der har påtaget sig en opgave, har den fulde kompetence til at løse den. Formanden fremlagde et nyt hjemmesidekoncept, der er nødvendig pga. af forskellige omstændigheder.
I øvrigt var formanden godt tilfreds med indsatsen siden seneste seminar.
ad 3. Den økonomiske situation blev drøftet og ud fra denne kan seminar 2015 afholdes for 2950,- pr. deltager (+300,-) for enkeltværelse.
ad 4. De mange praktiske opgaver omkring afholdelse af seminaret blev fordelt – arbejdsgruppen er rutineret ifbm. dette, hvorfor prossen omkring fordeling går nemt.
Derefter en lang drøftelse af mulige oplægsholdere. Mange, mange navne blev nævnt og deres kvaliteter og relevans iht. temaer, vendt og drejet. Arbejdsgruppemedlemmerne vender tilbage når de forskellige er kontaktet.
Tidsskemaet for seminardagene blev gennemgået.
ad 5. Efter en kort drøftelse, besluttede arbejdsgruppen at fortsætte med samme bemanding og størrelse (arbejdsgruppen er selvsupplerende)
ad 6. Næste møde afholdes i Marielyst hos Arne fredag den 23. februar 2015
ad 7. Lidt almindelig udveksling uden relevans for IFS.

Referent: Jørn Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.