Arbejdsgruppemøde IFS den 29. august 2019

Arbejdsgruppemøde IFS den 29. august 2019

Til stede: Fru Næstformandinde Karen og hendes Hans, Louisa, Andrea, Jørn og formand Frank, der glimrede ved at komme dumpende, da han kunne finde tid!!

Til at styre showet valgtes Andrea, og Jørn har skrevet dette referat, der for nemheds skyld er noteret med fed skrift ved hvert dagsordenspunkt.

DAGSORDEN

1. Velkommen: Ved Karen

Formanden har ordet:  Karen tog over i formandens manglende tilstedeværelse og leverede en smuk og god velkomst.

2. Forberedelse af seminar 2020

Dato: 18. – 19. og 20. marts og igen Park Hotel i Middelfart, der stadig ligger midt i landet og meget tæt på offentlig transport.

Temaer: De mange forslag fra seneste seminars evaluering medførte som vanlig stor talelyst og drøftelse af muligheder og relevans. Forskellige ideer er kastet i spil og undersøges af de enkelte arbejdsgruppemedlemmer og bearbejdes i fællesskab på førstkommende arbejdsgruppemøde. Et meget overordnet tema kan være: ”Anerkendelse i praksis” med en række underpunkter.

Oplægsholdere: Arbejdes med på samme måde som beskrevet ovenfor.

Budget/deltagerpriser: Det er forventeligt at deltagerprisen kan holdes på det nuværende niveau (håber vi)       

3. Foreningens økonomi: Iflg. vores dygtige kasserer, hænger det sammen.

4 Dato for næste møde: Aftalt til fredag den 8. november kl. 11.00 i Aarhus

5. Eventuelt: Et godt dagsordenspunkt for IFS arbejdsgruppen, hvor alt kan drøftes og bliver det.

Således hørt og husket af Jørn Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.