Arbejdsgruppemøde IFS den 21. februar 2020

Arbejdsgruppemøde IFS den 21. februar 2020

Ifs arbejdsgruppe holdt møde om planlægning af årets seminar den 21. februar hos Fru Næstformandinden og hendes udmærkede Hans, der varetager foreningens økonomi.

Ud over ovenstående var selveste formand Frank og to kulier (Andrea og Jørn) til stede. Der var afbud fra Louisa.

Mødets overordnede tema var forståeligt nok det forestående seminar, hvor de forskellige praktiske opgaver, kontakter m.m.m. skulle fordeles. Denne del af mødet gik dejlig let og i god ro og orden – godt hjulpet på vej af det, som vanligt, veldækkede morgenbord. Mange tak for det. Og vi udtrykte stor tilfredshed med antallet af tilmeldte.

Resten af mødet, der handlede om økonomi, seminar 2021, udveksling af gode og spændende historier fra det virkelige liv og muntre tildragelse i øvrigt, gik rigtig godt.

Iflg. dagsordenen skulle en ny mødedato findes, og det giver sig selv at være første dag på det kommende seminar.

Vi gennemgik den kommende generalforsamlings dagsorden, hvor Hans er på valg.

Ovenstående velvalgte ord er sammensat af Jørn Bæk

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.