IFS møde i Silkeborg 23. maj 2014

IFS møde i Silkeborg 23. maj 2014

Tilstede: Frank Hulgaard, Karen Moldrup, Arne Jensen, Allan Gronert og Jørn Bæk – afbud fra Mogens Petterson

Dagsorden:
1. Velkommen
Formanden har ordet
Valg af ordstyrer

2: Foreningens økonomi

3. Evaluering af seminar 2014
Evalueringsskemaer
Indhold/foredragsholdere
Fysiske rammer
Forplejning/service

4. Forberedelse af seminar 2015
Dato
Temaer
Foredragsholdere
Kursussted
Budget/deltagerpriser/enk./dobb.værelser

5. Dato for næste møde
6. Eventuelt

Referat:

1. Formanden beklagede sit fravær ved det afholdte seminar 2014, men kunne sige at vandrørerne siger at det var et godt seminar, hvorfor han er tilfrreds. Og så er vi andre også.

Allan Gronert påtog sig det tunge hverv som ordstyrer og Jørn Bæk skriver dette referat.

2. Det netop opgjorte regnskab kune godkendes af gruppen – uden bemærkninger.

3. De mange svar fra evalueringen efter seminar 14, er samlet og skrevet sammen. Arbejdsgruppen drøftede og analyserede. Ud fra dette blev drøftet en “skabelon” for udbuddet af oplægsholdere på de enkelte dage. Det kan konkluderes at Næsbylund Kro er for lille til formålet, hvorfor gruppen er i gang med at afsøge markedet for et egnet sted, der modsvarer kravet om en lav pris og en høj kvalitet!! Der er i gruppen enighed om at service og forplejning på Næsbylund har været ok. Dette fremgår også tydeligt af svarene i evalueringen.

4. Datoerne for seminar 15 er 18. – 19. og 20 marts 2015 – Placeringen meldes ud på hjemmesiden hurtigst muligt.
Ud fra de mange svar vedr. næste års seminar tema, er arbejdsgruppen kommet frem til en overskrift der hedder:
“Har socialpskyatrien udtjent sit formål? – og hvad skal vi så?”
I dette tema vil der være plads til f.eks. oplæg og drøftelse af samspillet mellem borger, myndighed og tilbud.
Vi vil forsøge at “krydre” temaet med borgeroplevelse, fortalt af hovedpersonerne, nemlig borgerne.
Arbejdsgruppen vil utrætteligt forsøge at gøre temaet så levende og aktuelt som muligt, med de bedste og mest relevante oplægsholdere.
Ifht. kursussted tages tilbud hjem fra mange forskellige steder, dog alle placeret centralt i landet.
Deltagerprisen vil afspejles i den pris vi kan forhandle hjem med det aktuelle kursussted.

5. Næste møde er aftalt til afholdelse i Aarhus den 31. oktober

6. Intet under eventuelt.

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.