Arbejdsgruppemøde IFS i Middelfart 11. juni 2021

Arbejdsgruppemøde IFS i Middelfart 11. juni 2021

Mødet var indkaldt af den aktive formand, der ligesom vi andre mener at ”coronapausen” har været lang, og derfor fordrer opdatering af seminarprocessen.

Gruppen var fuldtallig.

Og da mødet startede med frokost, var stemning og gensynsglæde på plads da formanden tog ordet og lagde ud med:

  1. drøftelse vedr. seminar invitation. Der fandtes ikke grund til ændringer, hvorfor den udsendes snarest.
  2. generalforsamling er der forskellige formalia, der som følge af ”coronapausen” skal tilgodeses. Formanden og den øvrige bestyrelse sørger med diverse underskrifter for at dette ordnes, så den vigtige handling kan gennemføres i god ro og orden med en korrekt dagsorden.
  3. På generalforsamlingen fremlægges to regnskaber, henholdsvis 2019 og 2020.
  4. Der blev valgt sange, der således skulle være på plads.
  5. Evalueringsskema gennemgås og justeres / optimeres.
  6. Salsation på plads.

Herefter blev programmet nærstuderet og igen gennemgået, oplægsholdere og Park Hotel blev kontaktet, hvor det fandtes nødvendigt.

Således kunne programmet godkendes i sin nuværende form, og lægges på hjemmesiden.

På det praktiske plan blev mad, bar og musik drøftet, og forløb aftalt, bl.a. med hotelchef Kristian – der er enighed i gruppen om at planen for dagene er god (og formanden må også godt bestemme lidt….) Implicit i snakken var en ide om lidt ekstra underholdning, hvilket kom på plads med det samme via formanden, der livede vældig op i den sammenhæng!

Emnet gav anledning til god, dejlig snak om skønne mindeværdige hændelser og mennesker fra tidligere seminarer.

Sluttelig forskellige afsluttende bemærkninger og afrunding af mødet.

Konklusion: IFS lever i bedste velgående og arbejdsgruppen er i topform og glæder sig over gensyn og til 17. – 18. og 19. november.

Ref.: Jørn Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.