Arbejdsgruppemøde IFS i Arhus 15. januar 2022

Arbejdsgruppemøde IFS i Arhus 15. januar 2022

Til stede var Formand Frank – Fru Næstformandinde Karen – Cheføkonom Hans – Kuli Andrea – og ut. Kuli Jørn – afbud fra Louisa

Karen udnævnte sig selv til ordstyrer

Og nedenstående referat er skrevet efter bedste evne af Jørn

Dagsorden:

  1. Erfaringer fra seneste seminar
  2. Dato for afholdelse af næste seminar
  3. Placering af næste seminar
  4. Overordnet tema – ud fra de indkomne ”ønskesedler”
  5. Økonomi
  6. Eventuelt

Ad 1. De mange evalueringsskemaer er analyseret og resultaterne blev grundigt drøftet mhp at planlægge det bedst mulige seminar. Samtidig blev det besluttet at tilpasse evalueringsskemaet bedre til vores behov. De mange kommentarer til oplægsholdere, tidsplaner og Park Hotel blev gennemgået og vil blive taget til efterretning i det omfang det er muligt.

Ad 2. Det er besluttet at lægge næste seminar i marts 2023.

Ad 3. Lang drøftelse af for og imod. De mange kommentarer vil indgå i beslutningen.

Ad 4. Igen ud fra den heldigvis mangfoldige ”ønskeseddel” er besluttet et overordnet tema: ”Fremtidens Psykiatri” hvor vi bl.a. vil se på den netop foreslåede psykiatriplan.

Ad 5. Foreningen har en fin økonomi, og kan således i god ro og orden fortsætte planlægningen af endnu et seminar.

Ad 6. Gruppen kunne ikke finde på noget, hvorfor mødet afsluttedes i fælles fred og fordragelighed.

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.