Referater fra 3 arbejdsgruppemøder IFS

Referater fra 3 arbejdsgruppemøder IFS

Grundet forskellige tekniske (og menneskelige) problemer, er nedenstående referater fra arbejdsgruppens møder ikke tidligere blevet tilgængelige.

15. januar 2022
Arbejdsgruppen mødtes hos hr. Ahle von Bæk på Holmstruphøjvej i Aarhus.
Dagsordenen var reduceret til at omhandle planlægning af kommende seminar i 2023. Derudover blev det foregående seminar evalueret og næste seminartema uddraget af de mange evalueringsskemaer.
Der har været spring i frekvensen af seminarer pga. Covid.
Mødet mundede ud i diverse tlf. opkald til potentielle oplægsholdere og uddelegering af opgaver ifm. den efterfølgende planlægningsproces.
Mødet blev afviklet i god ro og orden, som vanligt.

10. august 2022
Zoommøde, hvor nogle deltagere var siddende i et automobil i fart.
Emne: Status på hvor er vi med oplægsholdere. Og aftaler med Park Hotel m.fl. blev gennemgået.
Den største udfordring var den aktuelle ”mødeteknologi”
Mødet afsluttedes med de berømte ord: ”Tak for god ro og orden”

03. marts 2023
Møde afholdt på Park Hotel vedr. de aftalte rammer med hotellet.
Hotellets medarbejder Yvonne opsummererede hvad Park Hotel har stående som notater og aftaler.
Derudover blev vi oplyst vedr. åbne og lukkede lokaler, hvortil der tillægges en merpris ved forskellige scenarier.
Et lokale IFS skal reservere til oplægsholder blev besigtiget og godkendt.
Udredelse af diverse misforståelser ifm. oplæg hvor dagspressen havde åbnet mulighed for offentlig tilgang.
Gennem hele perioden har der været løbende tlf. kontakt og korte tlf. møder mellem arbejdsgruppens medlemmer og interessenter.
Der er planlagt et kort zoom opfølgningsmøde snarest før afholdelse af seminar 23.

Ovenstående referater er udfærdiget efter bedste evne og hukommelse af Jørn

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.