IFS har afholdt møde i arbejdsgruppen / bestyrelsen onsdag den 23. maj i Brovst

IFS har afholdt møde i arbejdsgruppen / bestyrelsen onsdag den 23. maj i Brovst

Tilstede var Formand Frank Hulgaard, Næstformandinde fru Karen Moldrup, Chauffør Allan Gronert (også revisor), Mogens Petterson fra Langeland og skribent Jørn Bæk. Afbud fra den travle Arne Jensen.

Næstformandinden havde opstillet en glimrende og dækkende dagsorden og et veldækket bord, vejret var rigtig godt og alt blev afviklet i god ro og orden.

Det er ikke muligt for referenten at følge dagordenen i referatet, da talelysten som vanligt var stor og associationsevnen lige så stor.

Men der blev talt meget om det seneste seminar, som var flyttet fra Vestjylland til Midtfyn. De indkomne evalueringer af stedet og indholdet, samt ønsker til kommende års temaer viser at:

Stedet (Næsbylund Kro) får 5 ud af 6 stjerner

Seminaret får 4 ud af 6 stjerner

Derfor vil vi booke samme sted til seminar 2013 og forsøge at afklare de få klagepunkter, der fremgår af evalueringen, endvidere vil vi stramme op ifht. sammenhæng mellem tema og oplægsholdere, idet vi vil forsøge at undgå aflysninger fra oplægsholdere i sidste minut. Dette kan selvfølgelig ikke garanteres, men vi appellerer til anstændighed og ordentlighed bl.a.

Programmet for dagene vil bliver præsenteret i en mere præcis og detaljeret udgave. Pauser og forplejning i disse vil blive opdateret, og det vil blive forsøgt med mere tid / mulighed for faglig udveksling / gruppearbejde. Deltagerne vil få et evalueringsskema (udfærdiget af den utrættelige formand) hvor det også vil være muligt at påføre ønsker for kommende seminarer.

Formanden redegjorde for foreningens økonomi, der igen – efter nogle meget magre år, ser fornuftig ud.

Seminar 2013 blev diskuteret og grovskitsen tegnet. De mange opgaver i den forbindelse blev fordelt og målet er at næste års seminar vil indeholde temaer om socialpsykiatrien fremover, unge og diagnoser, misbrug og udblik, samt praksisfortællinger. Dog kan emnerne justeres, da det ikke altid er nemt at få den rette oplægsholder.

Og således er der lagt op til et forrygendes godt seminar i 2013. ))

Ref. Jørn Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.