IFS – arbejdsmøde 16. april 2010

Hos Karen Moldrup i Brovst, Nordjylland.

Til stede:
Arne Jensen, Frank Hulgaard, Mogens Petterson, Jørn Bæk og Karen Moldrup
Afbud fra:
Kristina Bodenhoff og Iver Riis.

Dagsorden:

1: Drøftelse af ansøgning til legater, fonde og lignende
2. Drøftelse af tilgængenlige oplysninger på medlemslisten
3. Økonomi ifbm. seminar 2010
4. Den samlede økonomi
5. Evaluering af seminare 2010 – hetunder de indkomne evalueringer
6. Seminar 2011 – herunder temaet
7. Evt.

Ud over ovenstående dagsorden kommer arbejdsgruppen vidt omkring emnemæssigt. Denne gang har vi nået omkring sejlbåde, børnebørn, campingvogne, lokale socialpsykiatriske problemstillinger, vejret og andre ting, der ikke bør nævnes her.

Ad 1. Iver Riis har forfattet en generel ansøgning, målrettet fonde, legater o.l. arb.gruppen gennemgik og redigerede.
ad 2. Efter lang og klog diskussion besluttedes det at medlemslisten fremover indeholder stedets navn, adresse og kontaktoplysninger.
Ad 3 0g 4. Formanden indviede arb.gruppen i foreningens økonomi samt hvordan det ser ud efter seminaret. Konklusionen er at foreningen i høj grad har brug for indtægter.
Arb.gruppen går i tænkeboks ifht. ideer ud over den tidligere nævnte ansøgning.
Ad. 5. Evaluering: arb.gruppen tager til efterretning at forskellige ting ikke fungerede optimalt på centeret og medtager bemærkningerne om oplægsholderrne i planlægningen af næste års seminar.
Det skal bemærkes at der overvejende var positive tilbagemeldinger og kun ganske få kritikpunkter.
Ad. 6 Temaet på seminar 2011 vil blive omkring sundhed, herunder mental sundhed, idræt, tilknytning til arbejdsmarkedet, læring og konflikthåndtering og med fokus på både medarbejder og bruger.
Ad. 7 Lang diskussion om bestyelser, arbejdsgrupper o.l. og deres sammensætning og konklusionen er at evt. ændringer skal fremgå af vedtægterne, der i så fald skal ændres på en kommende generalforsamling. Bestyrelsen og arbejdsgruppen undersøger hvilke lovkrav, der stilles til en forening som IFS.

Der var enighed om at det var et godt møde med en ovenud vellykket forplejning (der var Nutella) – set i skærende kontrast til en tidligere oplevelse hos Jørn Bæk!!

Herefter rundede dagens vært af med de berømte ord:
“Tak for god ro og orden”

Ref.: Jørn Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.