Seminar 2023

Tema:

FREMTIDENS PSYKIATRI
– mellem forråelse og arbejdsglæde

Program for dagene

Onsdag den 22. marts 2023

Klokkeslæt Indlæg
KL. 11.00 - 12.00Ankomst og indkvartering
KL. 12.00 - 13.00Frokost inkl. 1 vand
KL. 13.00 - 13.15Velkommen ved Formanden Frank Hulgaard
Formand og ankermand med det store forkromede overblik
KL. 13.15 - 14.30Cand.Psych og foredragsholder Michael Danielsen
Undgå forråelse
KL. 14.30 - 14.45Eftermiddagskage
KL. 14.45 - 16.15Michael Danielsen (fortsat)
KL. 16.15 - 16.45Pause
KL. 16.45 - 17.30Generalforsamling
Generalforsamling onsdag den 22. marts 2023
På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende dagsorden jævnfør vedtægterne § 9

1. Valg af ordstyrer / referent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning.
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Orientering om arbejdsgruppens sammensætning
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Indkomne forslag sendes til bestyrelsen senest 8. marts 2023
Venligst
På bestyrelsens vegne
Frank Hulgaard
Formand
KL. 18.00 - 20.00Aftenbuffet inkl. 1 genstand
KL. 20.00 - 21.00SIND-ambassadør Mathilde Falch
Fortællekoncert

Undervejs i programmet vil vores søde salsation-instruktør Louisa sørge for at vi kommer lidt op af stolene og får løsnet musklerne på den sjove måde

Torsdag den 23. marts 2023

KlokkeslætIndlæg
KL. 07.00 - 09.00Morgenbuffet for overnattende deltagere
KL. 09.00Frugt udenfor lokalet hele mødet. Isvand i lokalet under hele mødet. kaffe/the og cacao under hele mødet
KL. 09.15 - 12.00Speciallæge i psykiatri Mikkel V. Rasmussen:
Fremtidens psykiatri
KL. 12.00 - 13.15Frokost inkl. 1 sodavand
KL. 13.15 - 14.30Mikkel V. Rasmussen (fortsat)
KL. 14.30 - 14.45Eftermiddagskage
KL. 14.45 - 16.30Mikkel V. Rasmussen (fortsat)
KL. 16.30 - 18.00Pause
KL. 18.00Festaften: aftenbuffet inkl. 1/2 fl. vin eller 2 øl eller 2 vand

Ole Warburg Musik kendt fra tidligere seminar kommer og underholder

Undervejs i programmet vil vores søde salsation-instruktør Louisa sørge for at vi kommer lidt op af stolene og får løsnet musklerne på den sjove måde

Fredag den 24. marts 2023

KlokkeslætIndlæg
KL. 07.00 - 09.30Morgenbuffet for overnattende gæster
KL. 09.00Frugt udenfor lokalet hele mødet. Isvand i lokalet under hele mødet. kaffe/the og cacao under hele mødet
KL. 09.30 - 11.00Jesper Bergstrøm:
Kropssprog, motivation, krop, psyke og humor
KL. 11.00 - 11.15Pause
KL. 11.15 - 12.00Rebellens Kor:
Sangkor fra det socialpsykiatriske tilbud "Hjørnet" på Langeland.
KL. 12.00Tak for dette års IFS seminar

Afholdt på Hotel Park i Middefart

Fotos fra dagene:

Print Friendly, PDF & Email