Downloads

Lise Faurschou Hastrup

Vedrørende bogen Mageløse Måltider (2024)

Lise Faurschou Hastrup

Pesticidrester i fødevarer 2022 (2024)

Lise Faurschou Hastrup

Hjernemad og nervevitaminer (2024)

Sidsel Busch

Anmod om slides (2024)

En af os

Erfaringer med at skabe et liv med mening (2024)

Lisbeth Crafack

Kontaktinfo (2024)

Lisbeth Crafack

Idræt for sindet (2024)

Henrik Rindom

Når rusmidlerne sætter kursen (2024)

Mikkel V. Rasmussen

Fremtidens psykiatri (2023)

Michael Danielsen

Workshop om forråelse (2023)

Michael Danielsen

Få styr på kulturen (2023)

Michael Danielsen

Sådan vil vi korrigere hinanden (2023)

Michael Danielsen

Brug refleksionsrum (2023)

Trine Torp

Den aktuelle situation i psykiatrien (2021)

Steen Hilling

Udvikling hos sig selv og andre (2021)

Simon Høegmark

Livskvalitet, sundhed og anerkendelse i praksis
(2021)

Frede Bräuner

Danske unge (2021)

Peter Qvortrup Geisling

Giv dit liv et serviceeftersyn (2021)

Ørskov

Det handler om mennesker (2021)

Henrik Rindom

Når rusmidlerne sætter kursen (2019)

AddFocus

Arbejdsglæde og Samarbejde (2019)

Klaus Serup Rasmussen

Peer-støtte som en del af fremtidens recovery indsats
(2019)

Poul Nyrup Rasmussen

Kan vi ikke gøre det lidt bedre? (2019)

Lars Hugo Sørensen

Mental sundhed i professionelt omsorgsarbejde (2019)

Bastian Overgaard

Silent Co-Creation (2018)

Lene Eplov &
Andreas Hoff

Brugen af diagnoser (2018)

Lene Eplov &
Andreas Hoff

Hvad er recovery og peerstøtte (2018)

Johanne Bratbo

Tandsundhed (2018)

Johanne Bratbo

Selvstigmatisering som tema (2018)

Maria Adele Bonde

Personlig historie og selvstigma (2018)

Laust Westtoft

Kommunens ansvar (2017)

Hans Henrik Knoop

Insistér på trivsel (2017)

Olga Runciman

Menneskesyn (2017)

Andreas Hoff

Stresstips (2017)

Andreas Hoff

Lægebog for hjemmet (2017)

Finn Blickfeldt Juliussen

Det du fokuserer på (2016)

Karl Bach Jensen

Efter socialpsykiatrien – hvad så?  (2016)

Anders Bjørk

Forandringer, trivsel og arbejdsglæde (2016)

Gitte Ottesen

PIO Psyk Info Odense (2016)

Lene Thejlmann Kalstrup

Faglig perspektivplan for Videns- og Kompetencecentret (2015)

Camilla-Dorthea Bundgaard

Skal galt gøres normalt?  (2015)

Johanne Bratbo

Afstigmatiseringsindsats i socialpsykiatrien
– hvad virker? (2015)

Johanne Bratbo

Social kontakt: Holdningsændringer og empowerment (2015)

Louise Brükner Wiwe

Fra beboer med behov for støtte – til rehabiliteret borger (2015)

Finn Blickfeldt Juliussen

Feedback Informed Treatment  (2015)

Finn Blickfeldt Juliussen

Samarbejde om rehabilitering (2015)

Lene Thejlmann Kalstrup

Fremtidens Socialpsykiatri – i andre klæder!  (2015)

Klaus Müller-Nielsen

Åben Diaglog og netværksamarbejde i psykiatrien (2014)

Finn Blickfeldt Juliussen

Fra best-practice til next-practice (2014)

Finn Blickfeldt Juliussen

Aktuelle initiativer – 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014 – 2017 (2014)

Johanne Bratbo

“Dialogstarteren – og det at komme tættere på personalets holdninger.” (2014)

Finn Blickfeldt Juliussen

Fagfolk sættes under krydspres fra fire sider (2013)

Steen Hilling

Den menneskelige hjerne! (2013)

Ea Bøhm Jepsen

“Etniske minoriteter: Ung og anderledes – eller som danskere er flest” (2013)

Johanne Bratbo

“Hvorfor spørger folk ikke – Nå, hvad er det? Fortæl om det!” (2013)

Preben Mejlvang

Brian Sørensen

Psykisk sårbare menneskers tilknytning til arbejdsmarkedet (2011)

Psykiatrisk Center

Ballerup (marts 2009)

Preben Mejlvang

Brian Sørensen

Psykisk sårbare menneskers tilknytning til arbejdsmarkedet (2011)

Leon Lerborg

(2008)

Kirsten Barslev Rasmussen

Preben Brandt

Sundhed er et af den moderne tids slagord (2011)

Leon Lerborg

(2008)

Finn Blickfeldt

Videncenter for handicap og Socialpsykiatri

Finn Blickfeldt

Videnscenter for handicap og socialpsykiatri

Robert Frank

Recovery og discovery

Johanne Bratbo

Johanne Bratbo

Recovery og discovery (2011)

Bent Kawa

(2006)

Maibritt Knuszon

Miguel Martinez

Hvorfor idræt – også for sindslidende? (2011)

Per Schultz Jørgensen

(2006)

Mads Fabricius

Peter Juul

Socialministeriets visioner og planlagte indsatser på det socialpsykiatriske område (2011)

Dominique Bouchet

(2006)

Lars Thorgaard

(2010)

Print Friendly, PDF & Email