Generalforsamling onsdag den 23. marts 2011

Generalforsamling onsdag den 23. marts 2011

Referat fra IFS Seminar 2011

Arne Jensen valgtes til ordstyrer uden modkandidater og Jørn Bæk tilbød (igen) at skrive referat.

Dagsorden:
På den ordinere generalforsamling skal foretages følgende dagsorden jævnfør vedtægterne § 8

A. Valg af ordstyrer / referent
B. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
C. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning.
D. Indkomne forslag.
E. Fastsættelse af kontingent.
F. Valg af revisor
G. Evt.

Indkomne forslag til fungerende formand senest en uge før generalforsamling torsdag den 17. marts 2011

Beretningen var et glimrende eksempel på en hårdtarbejdende formands utrættelige arbejde. Der var op til flere spændende punkter, der på bedste vis blev uddybet:
Næstformand Iver Gaarde Riis frater og bliver ulønnet socialøkologisk ad hoc seniorkonsulent for IFS – stor tak til Iver for det glimrende arbejde han gennem årene har leveret. IFS glæder sig over fortsat at kunne trække på hans store viden og netværk.

Til ny næstformand er udpeget: Karen Moldrup – tillykke…

Arbejdsgruppen er nu:

Mogens Petterson
Frank Hulgaard
Karen Moldrup
Arne Jensen
Allan Gronert
Mette Lorentzen
Jørn Bæk

Christina Bodenhoff er udtrådt og IFS siger mange tak for den gode indsats gennem årene.
Endvidere kunne formanden berette at seminaret for sidste gang afholdtes i Oksbøl. Værtsparet Bodil Og Gunnar, hvis tålmodighed og venlighed, vi i en årrække har benuttet os af, har valgt at opsige deres engagement med RAGU-KU, og IFS har valgt at sige at tiden er moden til at finde et nyt sted de kommende seminarer. Arbejdsgruppen arbejder hårdt på at finde et centralt og billigt sted, således at IFS stadig kan være et tilbud, der kan bruges af de fleste.

Beretningen blev efterfølgende godkendt med stor applaus.

Regnskab og revision af samme blev professionelt fremlagt af Allan Gronert og derfor godkendt uden bemærkninger.

Der var indkommet et enkelt forslag (fra bestyrelsen):
“Bestyrelsen ønsker at hæve kontingentet fra 300,- til 500,- årligt”

Forslaget blev underbygget af Jørn Bæk og blev godkendt af generalforsamlingen.
Dermed blev også det faste dagsordenspunkt vedr. kontingent, godkendt.

Revisor Allan Gronert modtog genvalg uden modkandidater.

Punktet Evt. fik formanden på banen med en rimelig langhåret forklaring på “de re økonomiposter i IFS.
Der blev rettet en appel om flere medlemmer.

Og formanden sagde: “Tak for god ro og orden”.

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.