Generalforsamling onsdag 25. marts 2009

Referat fra IFS Seminar 2009

Ordstyrer: Arne Jensen
Referent: Kristina Bodenhoff
Beretning: Frank Hulgaard

Arbejdsgruppen har mødtes over nogen gange i løbet af året og har haft som promær opgave at sammensætte og etablere seminar 2009.

Der har været en vis udmatning i medlemskabet hos IFS, som i dag er repræsenteret med 100 medlemskontingenter. Strukturreformen kan have en betydning og der er også opstået et tendens for specifikke områder vil starte en forening selv.

Der opfordres til, hvis vi som IFS medlemmer har ideer til profilering, at vi kontakter formanden (Frank Hulgaard) eller andre fra arbejdsgruppen i IFS.

IFS oplyser, at man kan søge om eneværelse, men at det ikke er sikkert at man kan få det, og hvis man får det, vil det koste noget ekstra.

Regnskabet blev godkendt og IFS har ikke underskud. Dette skyldes især, at der er blevet flyttet lidt rundt på nogen kontoer, for seminaret har haft underskud de sidste 2 år.

Indkomne forslag: Ingen

Kontingent: Arbejdsgruppen lagde op til at vi forhøjede kontingentet fra 300 kr. til 500 kr. Dette forslag blev ud fra generelle prisstigninger, samt at det var svært at få seminaret til at løbe rundt.

Deltagerne på generalforsamlingen havde forskellige vinkler på det, og man endte med at lave en vejledende afstemning, hvordan arbejdsgruppen skulle arbejde videre med et forslag til kontingent ændring.

A) Kontingent ændring stemte 18
B) Finde en kontingent nøgle (at man betalte efter antal medarbejdere) stemte 7
C) Højere seminar priser stemte 1
D) Arbejdsgruppen arbejder videre med en kombination af ovenstående stemte 19

Arbejdsgruppen vil gå videre med det sidste forslaArbejdsgruppen lægger også op til, hvis der sidder nogen med gode erfaringer i forhold til ovenstående forslag, at de skal kontakte arbejdsgruppen.

Valg til arbejdsgruppen: Arbejdsgruppen forslår at den fortsætter, og dette blev vedtaget.

Valg af revisor: Jørn Ahle Bæk afgår som revisor og Karen Moldrup blev valgt i stedet.

Evt.: Der var forskellige forslag til hvordan IFS skal profilere sig i disse moderne tider. Bl.a. forslag om at man havde en konkurrence på seminaret, hvor man kunne vinde noget. Johanne Bratbo fra Videnscenteret vil også være obs. på en konference hun skulle på, at nævne IFS.

Hvis der er andre gode ideer, kan man altid kontakte en fra arbejdsgruppen.

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.