Arkiv for Mødereferater kategorien

Referat af generalforsamling 2021

Referat af generalforsamling 2021

Generalforsamling ved IFS seminar 2021. Afholdt 17. november 2021 Til stede var den samlede arbejdsgruppe, samt bestyrelsen på nær kasserer Hans. I salen var der rigtig mange. På den ordinære generalforsamling skal foretages nedenstående dagsorden jævnfør vedtægterne § 9. I kursiv er indskrevet referat fra behandlingen af

Læs mere ...

Referat af generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling 2019

Generalforsamling IFS onsdag den 20. marts år 2019 Dagsorden Valg af ordstyrer / referent Arne og Jørn Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår Frank berettede om IFS historie og opridsede det forgangne år set i IFS perspektiv. Arbejdsgruppe og bestyrelse har haft fokus på

Læs mere ...

Referat af generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling 2018

Generalforsamling onsdag den 21. marts år 2018 På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende dagsorden jævnfør vedtægterne § 9 Valg af ordstyrer / referent (Anne-Dorrit og Jørn) – Arne kom for sent!!!! Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår – Frank fortæller kort og præcist

Læs mere ...