Arbejdsgruppens møde i Hamel 09.11.2006 v/ Jørn Bæk

Tilstede: Arne Jensen, Iver G. Riis, Jørn Bæk, Mogens Petterson, Lone Agerskov, Karen moldrup, Frank Hulgaard.

Afbud fra: Christina Bodenhoff, Anders Stubkjær.

Punkt 1. godkendelse af referat
Referat godkendt.

Punkt 2. IFS Seminar 2007
Seminaret er tilrettelagt, dog mangler Johanne Bratbo´s indlæg. Johanne kontaktes nu, i det tilfælde det skulle blive nødvendigt med anden underviser, hvis J.B. ikke kan deltage. Et forslag kunne være Marianne Cohen.

Punkt 3. Næste års seminar 2008
Emne forslag: “Er socialpsykiatrien ved at blive for digitaliseret”?
“Er der plads til sindsyge i socialpsykiatrien”?

Problematikken, hvad vil de psykisk syge i fremtiden? Hvordan ønsker / vil de bo? Hvilke forventninger har den psykisk syge til fremtiden, til livet, til personalet?

Boligformer – teknologi – lovkrav – hvorfor er vi her?
Møder vi anderledes psykisk syge i fremtiden? Bliver de yngre og yngre? Andre problematikker, anden indstilling til medicin?

Punkt 4. Praktiske opgaver ved seminar 2007
Omkr. udskænkninger, at der laves et system, således at Ragu-Ku centret ikke skal have ulejlighed med denne opgave.
Vedr. værelsesfordelingen, at der i videts muligt omfang tages hensyn til deltagerønsker, dog, hvis der bliver pres på deltager tilmeldingerne, må vi bruge de pladser Centeret råder over. Og det kan således være vanskeligt at forfordele nogle frem for andre med enkeltværelser. Erfaringen fra seminar 2006, hvor der var mange tilmeldinger og pres på centerets pladser.
Arbejdsgruppen sikrer og fordeler værelser efter bedste formåen. Der er nu sat max seminar deltagere til 85, hvilket er det antal som centeret bespisningsmæssigt og lokalemæssigt kan håndtere uden det bliver alt for presset.
Det bliver også efter først til mølle princippet med deltagertilmeldingerne.

Punkt 5 Røgfrit miljø
Det umiddelbare bedste bud på et lokale til rygere hvis centeret ellers aksepterer dette er TV stuen. Øvrige lokaler holdes røgfrie.

Punkt 6. Tilbud til seminardeltagerne
Lone Agerskov indkøber mapper, kuglepenne, papir til notater.
Iver G. Riis bestiller IFS årstrøjer

Punkt 7. Kontingent
Vedr. kontingent vil arbejdsgruppe lægge op til nyt forslag på generalforsamlingen. Kontingentets størrelse – i forhold til repræsentationen af medarbejdere i den enkelte inst. men med forbehold, da vi på herværende tidspunkt ikke kender situationen efter 1. januar 2007.

Punkt 8
Arbejdsgruppen møder på RA-GU-Ku onsdag den 21. marts til forberedelse af seminaret.

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.