Arbejdsgruppemøde IFS den 25. maj 2018

Arbejdsgruppemøde IFS den 25. maj 2018

Arbejdsgruppemøde IFS den 25. maj 2018 (Afholdes i Aarhus hos Jørn (der er under stort pres!!!))

DAGSORDEN / REFERAT

Som ordstyrer valgtes den rutinerede Næstformandinde, der som altid, varetager jobbet fortrinligt. Jørn skriver referat efter bedste evne.

Der var stor ros til arrangøren – endelig – der fik oprejsning efter mange års mobberi pga. fravær af kulinarisk finesse – en enkelt gang!!!!

Der blev brugt ord og vendinger som: meget uforglemmeligt, fantastisk modtagelse, gammelt nag glemmes, æggene var fantastiske…(Tak Karen)

 1. Opfølgning på referat fra sidste møde
  Opfølgningen var primært omkring de kontaktede potentielle oplægsholdere. Status blev drøftet.
 2. Hvad er nyt? Park Hotel etc.…
  Forskellige mangler omkring den indgåede kontrakt blev gennemgået
 3. Økonominyt – hvis der er noget?
  Der er ro på i øjeblikket
 4. Opfølgning på tema – titel – emne mm
  Mening som perspektiv – Karens ABC mental sundhed – Kommunikationsuddannelse fra Kærvang – Vores fælles vej til mental sundhed – Hvad gør vi godt allerede, og hvad kan styrkes – Bruger vi vores viden, hvis ikke, hvorfor? – Hvordan styrkes håbet meningen med livet (obs meningsløshed) – selvværd og selvtillid, samfundsudvikling, roller der tager dig væk fra sygdom / stigmatisering – virtuel virkelighed – og flere. Arbejdsgruppen tænker videre.
 5. Oplægsholdere
  Den gode formand kastede sig over telefon og ringede til flere sagesløse mennesker mhp at kapre dem til oplæg. Og med en vis succes. Glimrende og meget ihærdig formand
 6. Louisa lovede at se på navneskilte mm, der blev efterlyst i årets evalueringer.
 7. Social runde
  Mange skønne historier i sommervarmen

Mødet blev langt, mange gode ting blev drøftet, vendt og drejet, besluttet og afvist og gruppen rejste hver til sit, med ny viden, engagement og tro på at verden dog ikke er helt af lave.

 

Ref.: Jørn Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.