Arbejdsgruppemøde IFS den 17. april 2019

Arbejdsgruppemøde IFS den 17. april 2019

IFS møde i Svendborg onsdag den 17. april 2019 kl. 10.30
Trappebæksvej 36, 5700 Svendborg, Telefon 20 11 76 66

DAGSORDEN

1) Velkommen

Formanden har ordet

Formand Frank var glad for at byde velkommen og udbød straks ordstyrerrollen, der ganske forventeligt efterfølgende blev varetaget af Louisa Karlsen

Valg af ordstyrer – Louisa Karlsen

2) Evaluering af seminar 2019

Deltagernes evaluering

Indhold/oplægsholdere

Fysiske rammer

Forplejning/service

IFS forberedelse og styring

Dette punkt refereres for nemheds skyld under ét.

De mange udfyldte evalueringsskemaer er omhyggeligt analyseret og arbejdsgruppen tog (de heldigvis meget få) kritikpunkter til efterretning. Overordnet er konklusionen at det har været et rigtig godt seminar, hvor der mest er anket over Sebastian Dorsets udeblivelse og at musikken og baren skulle have været i samme lokale. Det har vi lært af og vil gøre noget anderledes ved seminar 2020.

Arbejdsgruppen er glade og tilfredse med den fine evaluering som vores deltagere har leveret. Det siges der hermed tak for.

3) Forberedelse af seminar 2020

Dato

18. 19. og 20. marts 2020

Temaer

Er under udarbejdelse ud fra de mange spændende forslag fra evalueringen

Oplægsholdere

Kontaktes og engageres ud fra tema og pris!!

Budget/deltagerpriser

Forsøges fastholdt på nuværende niveau      

4) Foreningens økonomi

Blev fremlagt af foreningens udmærkede kasserer, der i dagens anledning var mødt i egen høje person (og proklamerede at han nu var i en livssituation, der fremover giver ham mulighed for at være med til alle foreningens arrangementer og møder) Arbejdsgruppen syntes godt om dette. Og for resten er der et lille overskud i foreningen, der således kan fungere som ”rygstød” ifb. med det kommende seminar.

5) Dato for næste møde

Torsdag den 29. august hos Louisa

6) Eventuelt

Da snakken (vanen tro) går lystigt under mødet, var punktet ganske uaktuelt.

Referat af ovenstående møde:

Arbejdsgruppen var fuldtallig og meget arbejdsdygtig. Oplagte og lidt ”høje” ovenpå det veloverståede seminar gik alle ”til stålet” med fornyet energi. Måske også drevet af den æske velsmurte smørrebrød, der ventede….?

Referatet er skrevet af Jørn Bæk og tilføjet med rødt ved de enkelte punkter i dagsordenen ovenfor.

19. april 2019 – Jørn Bæk

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.