Arbejdsgruppemøde i IFS onsdag den 7. maj 2008.05.08

Afholdt møde hos Karen Moldrup

Deltagere: Karen Moldrup, Frank Hulgaard, Lone Agerskov, Mogens Petterson, Iver Riis og Jørn Ahle Bæk

Dagsorden:

1. evaluering af seminar 2008
2. emner for seminar 2009
3. økonomi
4. oplæg til Videnscenterets blad
5. evt.

Mødet startede med en kort faglig runde, samt status på arbejdsgruppens sammensætning.
Konklusion: Gruppen fungerer godt i sin nuværende sammesætning med 5 til 8 medlemmer.

Ad 1. konklusion: ”Overskriften” eller ”temaet” for seminar 2008 var forkert
Vi skal forsøge at undgå sidste øjebliks afbud fra oplægsholdere
Vi fastholder Oksbøl som ”stedet”
Musikken var rigtig god, men noget dyr
Det faglige og sociale var i orden
Der skal arbejdes for at nye medlemmer og seminar deltagere føler sig godt
taget imod. Der skal gives tid til at man kan tale sammen
Ros til Formand Frank Hulgaard for den ildhu han lægger i sagen.

Ad 2. Konklusion: Emne for seminar 2009:
”socialpsykiatrien – samarbejde – sådan kan det også gøres….”

Emnet tager udgangspunkt i samarbejdet mellem behanfligspsykiatri og
socialpsykiatri.
Programmet vil være nogenlunde som følger:

Onsdag Ankomst
Velkomst v. formanden
Oplæg
Generalforsamling
Middag
Oplæg

Torsdag Oplæg / gruppearbejde / plenum
Festmiddag
Musik

Fredag oplæg (Johanne Bratbo)

Alle oplægsholdere, der er udvalgt, bestilles af Frank Hulgaard og Iver Riis

Ad 3. Der er endnu ikke et regnskab fra seminar 2008, da nogle regninger ikke
er indkommet.

Ad 4. Intet til referat – opgaven er lagt i formandens hænder….

Ad 5. Evt.:
Der blev diskuteret alternativ til ”T – shirten” og Jørn Bæk vil undersøge hvilke
gode muligheder der kan være.

Næste møde er aftalt til at foregå hos Iver Riis den 8 oktober kl 10 – 15

Referent Jørn Ahle Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.