Arbejdsgruppe møde den 21. september 2011

Arbejdsgruppe møde den 21. september 2011

Hos Mette Lorentzen, Askovgården Værested “Det Gule Hus, København

Tilstede: Formand Frank Hulgaard, Næstformand Karen Moldrup, Ahle Bæk, Mogens Petterson, Allan Gronert og Mette Lorentzen

Afbud fra: Arne Jensen

Dagsorden:

1: Økonomi
2: Næste års seminar
3: Eventuelt

Økonomi:
Økonomien i IFS balancerer.

Næste års seminar:
Arbejdsgruppen diskuterede hvilke oplægsholdere, vi skal invitere til næste års seminar, ud fra tema, relevans, interesseværdi og økonomi. Næste års seminar afholdes den 21. til 23. marts 2012.

På baggrund af diskussionen blev der udarbejdet et program for seminaret. Arbejdsgruppen vil med udgangspunkt i dette tage kontakt til forskellige oplægsholdere med forespørgsler om deltagelse i seminaret.

Foreløbigt program og temaer:

Onsdag:
* At være pårørende til en sindslidende
* Den gode recovery
* Generalforsamling

Torsdag:
* Pårørendesamarbejde
* Afstigmatisering
* Visioner for den fremtidige socialpsykiatri i Danmark

Fredag:
* Nyt fra Videnscenter for socialpsykiatri
* Afsluttende oplæg om årets tema

Når invitationen til IFS-seminaret er klar, bliver den sendt ud til alle på mail-listen
Desuden vil der denne gang blive lavet en ´´Flyer´´ som bliver mailet til arbejdgruppens medlemmer, og kan deles ud til diverse kollegaer og samarbejdspartnere i socialpsykiatrien.
Arne Jensen sørger for mapper, kuglepenne og navneskilte til seminaret.

Eventuelt:
Næste arbejdsgruppemøde bliver afholdt tirsdag den 7. februar hos Allan Gronert og Jørn Ahle Bæk i Viborg.

Referent: Mette Lorentzen

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.