Arbejdsgruppe møde den 15.10.2010

Arbejdsgruppe møde den 15.10.2010

Hos Jørn Ahle Bæk i Harboøre.

Tilstede: Arne Jensen, Jørn Ahle Bæk, Karen Moldrup, Mogens Petterson, Frank Hulgaard

Arbejdsgruppen drøftede foreningens fremtid
Arbejdsgruppens sammensætning
Bestyrelsens sammensætning
Økonomi

Iver Gaarde Riis er nu blevet folkepensionist og ønsker at trække sig som næstformand.
Iver tilbyder at stå til rådighed med den hjælp han tilbyde arbejdsgruppen.
Karen Moldrup er foreningens nytiltrådte næstformand.
Kommende seminar 2011 er under tilrettelæggelse.
Der blev drøftet om IFS kunne etablere temadage?
I Arbejdsgruppen blev vi enige i, at vi skal have tilført noget ”ungdommens energi og vovemod”.
Arbejdsgruppen er på det seneste blevet reduceret med tre personer af naturlige årsager.
Jørn Ahle Bæk tager kontakt til en af sine medarbejdere så den del af Jylland området er inddækket.
Jørn Ahle Bæk kontakter Morten P. om han i Esbjerg har en medarbejder, der er interesseret og kan gives den nødvendige frihed / økonomi til at deltage.
Frank Hulgaard kontakter Kristina Bodenhoff i Kbh. tidligere med i IFS arbejdsgruppen om hun har en medarbejder, og kan gives den nødvendige frihed / økonomi til at deltage.
Så Hovedstadsområdet kan være repræsenteret.
Tilsvarene Arne Jensen undersøger i sit område Lolland.
Arbejdsgruppen vil tage kontakt til nye institutioner m.fl. for at udbrede kendskabet til IFS.
Et kort nyhedsbrev foreslås rundsendes om IFS og seminarene.

Næste møde er aftalt til primo februar hos Frank

Evt. nye medlemmer er medinviteret

Reff. Jørn Ahle Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.