Arbejdsgruppe møde 6. februar 2010 i Viborg

Referat

IFS arbejdsgruppe har afholdt møde fredag den 5. februar hos Jørn Ahle Bæk i Viborg.

Til stede: Kristina Bodenhoff, Karen Moldrup, Mogens Petterson, arne Jensen, Iver G. Riis, Frank Hulgaard og Jørg Ahle Bæk – der var ingen afbud.

Arbejdsgruppemødets dagsorden var delegering af opgaver ifbm. det kommende deminar.

Seminarets program blev gennemgået, de sidste aftaler med oplægsholdere blev afklaret og de praktiske opgaver blev fordelt.

Mødet drejede sig derefter om IFS´s fremtid, med diskusion om kontingenter, formål, profilering og faglig relevans.
Arbejdsgruppen er enige om at IFS stadig har sin berettigelse, men vi er klar over at den ændrede socialpolitik, de større kommunale og regionale grupperinger og den hastige forandring i de socialpsykiatriske udfordringer og opgaver, har stor betydning for græsrodsforeninger.

Arbejdsgruppen vil fremover på alle møder diskutere emnet

Ref.: Jørn Ahle Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.