Info: Tlf. 2011 7666 (Frank) eller 6178 2529 (Karen)

Arkiv for Mødereferater kategorien

Arbejdsgruppemøde IFS den 29. august 2019

Arbejdsgruppemøde IFS den 29. august 2019

Til stede: Fru Næstformandinde Karen og hendes Hans, Louisa, Andrea, Jørn og formand Frank, der glimrede ved at komme dumpende, da han kunne finde tid!! Til at styre showet valgtes Andrea, og Jørn har skrevet dette referat, der for nemheds skyld er noteret med fed skrift ved

Læs mere ...

Arbejdsgruppemøde IFS den 17. april 2019

Arbejdsgruppemøde IFS den 17. april 2019

IFS møde i Svendborg onsdag den 17. april 2019 kl. 10.30 Trappebæksvej 36, 5700 Svendborg, Telefon 20 11 76 66 DAGSORDEN 1) Velkommen Formanden har ordet Formand Frank var glad for at byde velkommen og udbød straks ordstyrerrollen, der ganske forventeligt efterfølgende blev varetaget af Louisa Karlsen

Læs mere ...

Referat af generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling 2019

Generalforsamling IFS onsdag den 20. marts år 2019 Dagsorden Valg af ordstyrer / referent Arne og Jørn Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår Frank berettede om IFS historie og opridsede det forgangne år set i IFS perspektiv. Arbejdsgruppe og bestyrelse har haft fokus på

Læs mere ...

Arbejdsgruppemøde IFS den 25. maj 2018

Arbejdsgruppemøde IFS den 25. maj 2018

Arbejdsgruppemøde IFS den 25. maj 2018 (Afholdes i Aarhus hos Jørn (der er under stort pres!!!)) DAGSORDEN / REFERAT Som ordstyrer valgtes den rutinerede Næstformandinde, der som altid, varetager jobbet fortrinligt. Jørn skriver referat efter bedste evne. Der var stor ros til arrangøren – endelig – der

Læs mere ...

Referat af det første arbejdsgruppemøde i IFS efter årets seminar

Referat af det første arbejdsgruppemøde i IFS efter årets seminar

Mødet til stor tilfredshed afholdt den 20.april hos fru næstformandinde Karen (og Hans, der altid får det sidste ord…!) Foruden det ualmindeligt veldækkede brunchbord, var der produceret en dagsorden! Tilstede var Formand Frank, Fru næstformandinde Karen (og hendes Hans), Louisa (der næsten er kommet sig over at

Læs mere ...

Referat af generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling 2018

Generalforsamling onsdag den 21. marts år 2018 På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende dagsorden jævnfør vedtægterne § 9 Valg af ordstyrer / referent (Anne-Dorrit og Jørn) – Arne kom for sent!!!! Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår – Frank fortæller kort og præcist

Læs mere ...

IFS møde den 15. december 2017

IFS møde den 15. december 2017

Hermed et ordentligt og fyldestgørende referat af seneste møde afholdt i arbejdsgruppen, IFS fredag den 15. december 2017. Tilstede var Hr Formand Frank Hulgaard, Fru Næstformandinde Karen Moldrup, Polarforsker Louisa Karlsen, Referent mm Jørn Bæk – og på sidelinjen Nala og Andrea. Mødet startede med indtagelse af

Læs mere ...

Arbejdsmødereferat

Arbejdsmødereferat

Tilstede: Selveste formand Frank Hulgaard, Camilla de Ottesen, Louisa Caroline Carlsen. Afbud: Jørn Bæk og Fru næstformandinden K. Moldrup. Vi lagde ud med en veltilberedt morgenkomplet (bedre end visse andre, vi nævner ingen navne Jørn) Der var igennem mødet meget få pauser hvor vi kunne nyde denne

Læs mere ...

IFS møde den 4. september 2017

IFS møde den 4. september 2017

IFS møde hos Camilla i Aalborg den 4.september Til stede: Formand Frank Hulgaard Fru næstformandinde Karen Moldrup Kuli Camilla Ottesen, der gavmildt lægger hjem til Kuli Jørn Bæk, der ydmygt nedfælder disse få ord. Afbud: Den søde Louisa måtte desværre for os alle melde afbud. Dagsorden: Lille

Læs mere ...

Tilbageblik på seminar 2017

Tilbageblik på seminar 2017

Olga Runciman fortalte levende og inspirerende om recovery og om at mange i dag føler sig presset til at blive raske i den sammenhæng. Olga oplever at dokumentationspligten pga. It er øget og foregår på kontorer fjernt fra borgeren. Det er en tidskrævende proces og kan være

Læs mere ...